آقای دکتر پرویز ایران نژاد

Dr. Parviz Iran Nejad

دانشیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185219)

39
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی