شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,242

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_168

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر شبیه سازی عد دی تولید امواج گرانی درونی در محیط چینه بندی با اعمال واداشت به معادله شناوری و به صورت کاملا غیرخطی و غیر مانا در دو קֱ بعد انجام شده است . در حل عددی از معادله تاوایی ، پیوستگی و چگالی در دو بعد همراه با به کارگیری تقریب بوزینسک استفاده شده است و معادلات بر حسب متغیرهای پیش یابی تاوایی و چگالی و تابع جریان مورد استفاده قرار می گیرند . هندسه مورد اسـتفاده بـرای شـبیه سـازی یـک ناحیـه مستطیل شکل در مختصات دکارتی است، برای ناحیه مذکور در راستای افقی از شرط مرزی دوره ای و در مـرز بـالایی و پـایینی از شـرط لغـزش آزاد استفاده می شود . همچنین برای حل معادلات نیاز به شرایط اولیه مناسب است که در این مقاله شاره در ابتدا در حالت سکون فرض می شود و پس از آن جمله واداشتی حرکت در هر زمان به معادله شناوری افزوده می شود . برای گسسته سازی مکانی معادلات روش تفاضل محدود مرتبه دوم مرکزی به کار گرفته شده و گسسته سازی زمانی با استفاده از روش لیپ فراگ به انجام می رسد . نتایج عددی برای بررسی میدان امواج درونی غیر هیدروستاتیک ایجـاد شده، ارائه می شود . به علاوه جهت بررسی صحت جواب های به دست آمده نتایج حاصل از این تحقیق بـا نتـایج آزمایـشگاهی کارهـای قب لـی مقایـسه می گردد

نویسندگان

عباسعلی علی اکبری بیدختی

گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

سرمد قادر

گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

معصومه شاهسواری

گروه فیزیک فضا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران