تغییرات زاویه ترنر متاثر از جریان سطحی ورودی از تنگه هرمز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD20_139

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1402

چکیده مقاله:

ساختارهای پخش دوگانه و شکل گیری انگشت نمک و همرفت پخش، وابسته به اختلاف چگالی و لایه بندی آب هستند. تداخل جریان های سطحی و عمیق، افزایش تبخیر و کاهش دمای لایه بالایی از جمله عوامل مهم در شکل گیری این ساختارها هستند. محدوده این ساختارها بر اساس مقادیر زاویه ترنر تعیین می شود و تغییرات این کمیت بیانگر تغییر در ساختارهای پخش دوگانه است. مناطقی مانند تنگه هرمز که تبادل اصلی در آن از طریق جریان ترموهالین است، مستعد ساختارهای پخش دوگانه است. نفوذ جریان فصلی اقیانوس هند به خلیج فارس در اواخر بهار به اوج خود می رسد. این تبادل، گرادیان قائم دما و شوری در تنگه هرمز و میان دو لایه را ایجاد نموده و شرایط شکل گیری انگشت نمک و همرفت پخش را فراهم می کند. ساختارهای پخش دوگانه در فروردین ماه بیشتر در سطح تا عمق ۴۰ متر و در عمق ۸۰ متر تشکیل می شوند و از عمق ۴۰ تا ۸۰ متر ستون آب در شرایط پایداری استاتیکی قرار دارد، اما از فروردین تا خرداد ماه با گسترش ساختارهای پخش وآمیختگی ناشی از آنها، پایداری ستون آب کاهش می یابد که این امر ناشی از افزایش جریان ورودی از دریای عمان به خلیج فارس است.

نویسندگان

مصطفی سلگی

دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیکدانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

مهدی محمد مهدی زاده

دانشیار، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی

اسماعیل حسن زاده

استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک

عباسعلی علی اکبری بیدختی

استاد، دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک