شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 825

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPGO04_048

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله مشخصه های هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی دریای عمان با استفاده از روش جفت شدن 1 مدل های عددی هواشناسی WRF و مدل اقیانوس شناسی ROMS شبیه سازی شده است. ابتدا مدل WRF بر روی دریای عمان اجرا و نتایج آن مورد بررسی و راستی آزمایی 4 قرار گرفته و سپس مدل عددی ROMS بر روی این دریا با توجه به واداشت های هواشناسی پیش یابی شده اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفت. پدیده عمده برای بررسی مدل WRF مونسون تابستانی اقیانوس هند بود. برای مدل ROMS نحوه انتقال آب سطحی اقیانوس هند به خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت. مدل اقیانوسی برای یک دوره هفت ساله اجرا گردید و نتایج مدل اقیانوسی با تصاویر ماهواره ای مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن برهمکنش متقابل جو و اقیانوس (با درنظر گرفتن جفت شدگی) نتایج واقعی تری به دست می آید.

نویسندگان

بهزاد لایقی

دانشجوی دکترا فیزیک دریا دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سازمان هواشناسی کشور

عباسعلی علی اکبری بیدختی

استاد گروه فیزیک فضا، موسسه ژیوفیزیک

سرمد قادر

دانشیار گروه فیزیک فضا، موسسه ژیوفیزیک

مجید آزادی

دانشیار گروه هواشناسی دینامیکی، پژوهشکده هواشناسی