پیشبینی میدان باد در محدوده خلیج فارس با استفاده از یک سامانه همادی توسعه دادهشده برای مدل WRF

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 768

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPGO03_003

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

نتایج حاصل از توسعه یک سامانه پیشبینی همادی (ensemble (برای مدل WRF جهت پیشبینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس در کار حاضر ارائه میشود. سامانه مذکور ترکیبی از ایجاد پریشیدگی (perturbation(در شرایط اولیه و استفاده از طرحوارههای فیزیکی متفاوت میباشد. برای یافتن پیکربندی(های) مناسب مدل WRF از دیدگاه پارامترسازیهای فیزیکی تعداد 14 پیکربندی انتخاب شده و پس از انجام اجراهای مدل برای چندین تاریخمنتخب و انجام اعتبارسنجی نتایج خروجی مدل بهویژه برای میدان باد سه پیکربندی بهعنوان پیکربندیهای مناسب انتخاب شدند. سپس اعضای سامانه همادی با استفاده از ترکیب سه پیکربندی منتخب و ایجاد پریشیدگی(perturbation (در شرایط اولیه مدل با استفاده از روش مونتکارلو ایجاد میشوند. برای انجام شبیهسازیهای مدل WRF برای هر یک از اعضای سامانه همادی از دو ناحیه محاسباتی تودرتو با تفکیکهای مکانی 3/0 درجه و 1/0درجه استفاده میشود. بررسی عملکرد پیشبینیهای سامانه به کمک محاسبه پارامترهای آماری همچون ضریبهمبستگی و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE (در مقایسه با دادههای مشاهدات شامل دادههای ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه و دادههای اندازهگیری شده توسط سنجندههای ماهوارهای (مانند QuikSCAT و ASCAT (نشان از عملکرد مناسب میانگین همادی در مقایسه با پیشبینی قطعی (deterministic (برای پیشبینیمیدان باد دارد.

نویسندگان

سرمد قادر

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دانشیار گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانیال یازجی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

محسن سلطان پور

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمدحسین نعمتی

سازمان بنادر و دریانوردی رئیس اداره طرحهای زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اشرفی، خ، قادر س.، و اصفهانیان و.، (1386) "اعمال روش ...
 • اعمال روش پیش بینی همادی Breeding به مدل MM5 در منطقه ایران [مقاله کنفرانسی]
 • اشرفی، خ.، قادر، س، و صداقت‌کردار، ع.، (1388) "اعمال روش ...
 • قادر، س.، یازجی، د.، و شهبازی، ح-، (1394)، "پیش‌بینی میدان ...
 • Epstein, E. S., (1969), _ tochastic -dynamic prediction, " Tellus, ...
 • skill of Monte Carlo forecasts, " Mon. Wea. Rev. 102, ...
 • Gneiting T., and Raftery A. E., (2005), :Weather forecasting with ...
 • Tracton, M. S., and E. Kalnay, (1993), _ forecasting at ...
 • Warner, T. T., (2011), "Numerical Weather and Climate Prediction, ; ...
 • C., Klemp J. B., Dudhia J., Gill D. O., Barker ...
 • Wang W., Bruyere C, Duda M., Dudhia J., Gill D., ...
 • Xu, H., Xu, M., Xie, S., Wang, Y., (2011), "Deep ...
 • ONeill, L.W., Esbensen, S., Thum, N., Samelson, R., Chelton D., ...
 • DuVivier, Alice K., John J. Cassano, (2013), "Evaluation of WRF ...
 • Ghader, S., Montaz eri-Namin, M., Chegini, F., Bohluly A., (2014), ...
 • Perlin, N., Szoeke, S., Chelton, D., Samelson, R. M., Skylingstad, ...
 • http : //weather. uwyo _ edu/ S urface/meteoro gram/ ...
 • Barker, D. M., Huang, W., Guo, Y. R., Bourgeois, A. ...
 • Houtekamer P. L., Lefaivre L., Derome J., Ritche H., Mitchel ...
 • نمایش کامل مراجع