آقای دکتر ابراهیم فتاحی

Dr. Ebrahim Fatahi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178485)

58
46
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی