اطلس هواشناسی- جاده ای بزرگراه های کشور

رده بندی دیویی: 388/10955
شابک: 978-600-269-041-8
رده بندی کنگره: 1396 2ف92الف/365 HE
شماره کتابشناسی ملی: 4715811
شناسه ملی سند علمی: R-1223884
تاریخ درج در سایت: 11 خرداد 1400
سال انتشار: 1396
تعداد صفحه: 172
زبان: فارسی
مشاهده: 2,224

فایل این کتاب در 172 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

امروزه حمل و نقل جادهای، به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعهی اقتصادی هر کشوری به حساب میآید. اما متاسفانه وقوع حوادث متعدد رانندگی در جاده های برون شهری، شرایط نگران کنندهای دارد. بطوریکه صدمات ناشی از تصادفات در ایران به نسبت جمعیت از متوسط جهانی بالاتر است. عمدتا چهار عامل انسان، وسیله ی نقلیه، جاده و محیط در امر تصادفات موثر هستند که در این میان عوامل محیطی و پدیده های آب و هوایی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. از میان مخاطرات آب و هوایی موثر بر حمل ونقل جاده ای، می توان به وقوع طوفان های تندری، بارندگی های سنگین و سیل آسا، طوفان های گردوغبار، مه و ریزش برف و بهمن اشاره نمود که با لغزنده نمودن سطح جاده ها، کاهش دید و تمرکز راننده، بر احتمال وقوع تصادفات جاده ای می افزایند. در این میان با ارزیابی و تحلیل فراوانی وقوع عوامل مخاطره آمیز محیطی و اقلیمی در شبکه حمل ونقل جادهای و نصب تجهیزات ایمنی در مناطق بحرانی می توان تا حد زیادی درصد وقوع این گونه از تصادفات را کاهش داد. تحلیل زمانی و مکانی وقوع پدیده های حدی مرتبط با آب و هوا نیازمند ابزاری قدرتمند جهت تحلیل مکانی پارامترهای محیطی و آب و هوایی و ارتباط بین این اطلاعات می باشد . در این میان سیستم های اطلاعات جغرافیای (GIS) امکان تجزیه و تحلیل داده های فضایی، مکانی و توصیفی و شناسایی و پهنه بندی عوامل محیطی و اقلیمی موثر بر حوادث جاده ای را فراهم می آورد. با استفاده از این سیستم می توان لایه های مختلف اطلاعاتی و نقشه های مورد نیاز برای هر برای هر پدیده محیطی و یا اقلیمی را تولید نموده و در نهایت اطلاعات بدست آمده را در قالب یک اطلس گویا و به هنگام در اختیار کارشناسان و عموم مردم گذاشت. در این پژوهش فراوانی وقوع پدیده های آب و هوایی موثر بر حمل ونقل جاده ای در سطح بزرگراه ها و جاده های اصلی کل کشور با استفاده از داده های هواشناسی جمع آوری شده از ایستگاه های همدیدی کل کشور و داده های حاصل از ماهواره های هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفت. پدیده های آب و هوایی و بلاهای جوی مورد بررسی و نوع شاخص های بکار رفته برای معرفی آنها عبارت بودند از: بارش سنگین (بارش های شدید تر از ۳۰ میلیمتر و صدک ۹۰ ام بارش ها )، درجه حرارت بحرانی (درجه حرارت کمتر از ۱۰ - و بیشتر از ۳۵ درجه سلسیوس)، یخبندان (آغاز ، پایان، طول دوره و فراوانی وقوع یخبندان)، طوفان تندری (سمت و سرعت و فراوانی وقوع باد های شدید)، طوفان های گرد و غبار (پدیده گرد و غبار و ضخامت نوری آئروسل )، مه ( میدان دید کمتر از ۱ کیلومتر و درصد فراوانی وقوع ابرهای کوتاه)، سیل ( ضریب سیل خیزی حوضه) و برف و بهمن ( درصد فراوانی وقوع بارش برف). تحلیل مکانی اطلاعات و پهنه بندی عوامل مخاطره آمیز آب و هوایی با استفاده از روش های درو ن یابی در محیط نرم افزار ARCGIS صورت پذیرفت و در پایان بزرگراه ها و راه های اصلی کشور از منظر وقوع بلاهای جوی و درجه  خطرپذیری آنها طبقه بندی گردید. به منظور سهولت در اطلاع رسانی جامع و به هنگام، لایه های اطلاعاتی بدست آمده با طراحی یک درگاه اینترنتی به آدرس http://www.meteo-atlas.ir توسط نرم افزارهای تحت وب از قبیل WISroGIS بصورت یک اطلس زنده و گویا بارگذاری گردید که این امر بستری را برای دسترسی بسیار آسان به محتویات اطلس فراهم می آورد.

فهرست مطالب کتاب

عنوان 
فصل اول: شناخت و امکان یابی
۱-۱ - کلیات 
۲-۱ - مروری بر سوابق مطالعاتی
۱-۲-۱-  مقدمه 
۳-۱ - عوامل اقلیمی موثر بر حمل و نقل جاده ای 
۱-۳-۱- مقدمه 
۱-۱-۳-۱ - تند بادها 
۲-۱-۳-۱- مه 
۳-۱-۳-۱- یخ بندان 
۴-۱-۳-۱- برف 
۵-۱-۳-۱ - بارندگی 
۶-۱-۳-۱- دمای هوا
۷-۱-۳-۱ - سقوط بهمن 
۸-۱-۳-۱ - سیل 
۲-۳-۱- بررسی اثر عوامل اقلیمی در سوانح رانندگی در مطالعات روزنامه ای 
۴-۱ - روش کار 
۱-۴-۱- مقدمه 
۲-۴-۱- روش و مراحل تدوین اطلس 
۳-۴-۱- زمینههای کاربرد نتایج طرح 
فصل دوم: روش شناسی 
۱-۲ - بررسی اطلاعات مورد نیاز 
۱-۱-۲- مقدمه 
۲-۱-۲- نقشه ها و اطلاعات مکانی
۳-۱-۲- داده های اقلیمی 
۴-۱-۲- سایر آمار و اطلاعات ۲-۲- بررسی روش پردازش، تحلیل و بروز رسانی اطلاعات و خروجی ها
۱-۲-۲- مقدمه
۲-۲-۲- پهنه بندی اقلیمی و لزوم شناسایی مناطق همگن
۳-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای بارندگی 
۴-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای باد 
۵-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای یخ بندان
۶-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای برف 
۷-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای مه 
۸-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای سقوط بهمن 
۹-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای دما 
۱۰-۲-۲- پردازش و تحلیل دادههای سیل 
۱۱-۲-۲- پردازش و تحلیل پدیده گرد و غبار
۳-۲ - بررسی و انتخاب نرم افزارهای تخصصی و کاربردی
۱-۳-۲- مقدمه 
۲-۳-۲ مفهوم سیستم پشتیبان تصمیم گیری DSS و اجزاء آن
۳-۳-۲- معرفی نرم افزارهای تخصصی و کاربردی 
فصل سوم: روش تدوین اطلس هواشناسی جاده ای بزرگراه های کشور 
۱-۳ - مقدمه 
۲-۳ - تحلیل جغرافیایی و آب و هوایی جاده های کشور 
۱-۲-۳- بررسی وضعیت بزرگراه های کشور از منظر شرایط توزیع جغرافیایی و ناحیه ای
۲-۲-۳- بررسی و مطالعه شرایط جوی اقلیمی در شبکه راهها و بزرگراه های کشور
۱-۲-۲-۳ - تعیین مناطق هم اقلیم در کشور 
۳-۲-۳- دسته بندی راهها و بزرگراه ها از منظر وقوع بلایای مختلف طبیعی
۱-۳-۲-۳- پردازش و تحلیل داده های بارندگی 
۲-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل داده های یخبندان
۳-۳-۲-۳- - بررسی سیل خیزی در شبکه راه های کشور 
۴-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل داده های دما
۵-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل داده های باد 

۶-۳-۲-۳- پردازش و تحلیل داده های مه 
۷-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل پدیده گرد و غبار
۸-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل داده های سقوط بهمن 
۹-۳-۲-۳ - پردازش و تحلیل داده های برف 
۴-۲-۳- طبقه بندی بلایای مختلف از منظر وقوع در شبکه راه های کشور
فصل چهارم: پیاده سازی اطلس هواشناسی جاده ای 
۱-۴ - مقدمه 
۲-۴ - اطلاعات مورد استفاده در تدوین اطلس 
۳-۴ - ایجاد سامانه اطلاعات اطلس تحت وب 
۱-۳-۴- نشانی درگاه اینترنتی و مشخصات میزبانی آن 
۲-۳-۴- برنامه نویسی 
۳-۳-۴- قسمت مدیریت 
۴-۳-۴- طراحی 
۵-۳-۴- راهنمای کاربرد درگاه اینترنتی
۴-۴ - آلبوم نقشه ها 
فصل پنجم: جزوه آموزشی درگاه اینترنتی اطلس هواشناسی جاده ای بزرگراه های کشور 
۱-۵ - مقدمه 
۲-۵ - آشنایی با نرم افزارهای اصلی مورد استفاده در طراحی سایت اطلس
Cute Ftp -۱- ۲-۵
۱-۱-۲-۵ - معرفی و آشنایی
۲-۱-۲-۵ - نصب و راه اندازی 
۳-۱-۲-۵ - آشنایی با محیط کار نرم افزار Cute Ftp
۲-۲-۵- نرم افزار Cpanel
۱-۲-۲-۵ - معرفی و آشنایی 
۲-۲-۲-۵ - طریقه ورود به نرم افزار
۳-۲-۲-۵- آشنایی با محیط کار برنامه
۳-۲-۵-  نرم افزار JOOMLA

۱-۳-۲-۵ معرفی و آشنایی

۲-۳-۲-۵ نصب و راه اندازی

۳-۳-۲-۵ آشنایی با محیط کار

۳-۵ بسته WISroGIS

۱-۳-۵ ورود به صفحه نرم افزار Joomla

۲-۳-۵ ورود به صفحه اصلی بسته WISroGIS

۳-۳-۵ منوی های کاربردی

۱-۳-۳-۵ صفحه کنترل (control panel)

۲-۳-۳-۵ تنظیمات (configuration option)

۳-۳-۳-۵ مدیریت نقشه (map manager)

۴-۳-۳-۵ مدیریت لایه (layer manager)

۵-۳-۳-۵ مدیریت مقاله (article manager)

۴-۵- طراحی سایت پایگاه داده اطلس هواشناسی جاده ای 
۱-۴-۵ ابزار سایت 
۱-۱-۴-۵ انتخاب لایه
۲-۱-۴-۵ روشن و خاموش کردن لایه
۳-۱-۴-۵ بزرگنمایی 
۴-۱-۴-۵ کلیک بروی صفحه برای نمایش اطلاعات لایه
۵-۱-۴-۵ جابجایی نقشهها در جهات چهارگانه 
۶-۱-۴-۵ مقیاس
۷-۱-۴-۵ مختصات موقعیت مکانی موس
۸-۱-۴-۵ نمایش منطقه مورد نظر 
۹-۱-۴-۵ چاپ 
۲-۴-۵ لایه های اطلاعاتی
۱-۲-۴-۵ لایه پایه 
۲-۲-۴-۵ لایه های اطلاعاتی فوقانی
مراجع 

 

 

 

 

نمایش کامل متن