ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای نوذر قهرمان

Nozar Ghahraman

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185217)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی نوذر قهرمان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی نوذر قهرمان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر داخلی
هیات تحریریه

مقالات نوذر قهرمان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل SWACROP جهت برآورد عملکرد گیاهان گندم و جو در اقلیم کرجدومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک1383
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد احتمالات نیاز ابی و باران موثر در زراعت گندم در نمونه های منتخب اقلیمی کشورنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
3دریافت فایل PDF مقالهنگرش تحلیلی بر تغییر اقلیم، بارندگی و دمای استان قزوینچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
4دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به نظامهای پیش آگاهی خشکسالی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعه موردی ایراناولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای نزدیکترین همسایه (KNN ) برای تولید داده های هواشناسی، مطالعه موردی :ایستگاه قزوینچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایرانچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش‌‌های مختلف تخمین پارامتر‌های مدل آنگستروم برای برآورد تابش روزانه خورشید بر رویه‌های افقیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دمای میانگین روزانه حاصل از روش تجربی و نظری در مناطق خیلی مرطوب مطالعه موردی: ایستگاه بندر انزلیچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
9دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فنولوژی گندم پاییزه با استفاده از داده های هواشناسی، مطالعه موردی: پارس آباد مغاناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلهای رگرسیون چندگانه و تحلیل مولفه های اصلی در برآورد تبخیر از تشت در دو نمونه اقلیمی ایراناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل شبیه سازی (COUP) جهت برآورد دما و رطوبت خاک در اقلیم کرجاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
12دریافت فایل PDF مقالهروندیابی تغییرات زمانی تبخیر پتانسیل در مناطق مختلف ایرانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
13دریافت فایل PDF مقالههمسوسازی سری شبیه سازی شده مقادیر حدی دما با سناریوهای تغییر اقلیم با استفاده از یک رهیافت ناپارامتریچهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم1389
14دریافت فایل PDF مقالهروند یابی تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در نمونه های اقلیمی منتخب ایراندهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
15دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات شبانه روزی متغیرهای اصلی هواشناسی مؤثر بر تبخیر تعرقدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند تغییرات تبخیر از تشت در مقیاس سالانه و فصلی در استان خوزستان با استفاده از روش های پارامتری و ناپارامتریدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق و بارش موثر ( مطالعه موردی : کرمان )یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
18دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میانگین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره در چشم انداز 2050-2020 در چند نمونه اقلیمی ایراناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری دوره های تر و خشک بارندگی هفتگی با استفاده از زنجیره مارکف به منظور برنامه ریزی کشاورزی دشت ورامیناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مهارت مدل های استوکاستیک در مدلسازی و پیش بینی سری های زمانی شاخص بارندگی استاندارداولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مراحل نمو و عملکرد سه رقم سیب زمینی تحت رژیم های دمایی مختلفاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
22دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل SIMETAW جهت شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد)اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
23دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد در شهرستان جیرفتاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد دوره خیسی سطح برگاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
25دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رطوبت خاک با استفاده از دادههای هواشناسی زودیافت در دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایراندومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
26دریافت فایل PDF مقالهModeling the full flowering date of Japanese cherry tree under climate change conditionsدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دمای حداقل(سرمازدگی) با استفاده از مدل های تجربی و هوش مصنوعی( مطالعه موردی: استان فارس)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اقلیم، روش محاسبه و آستانه های دمایی بر نیاز حرارتی گندم پائیزههمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل های هیبرید شبکه عصبی استوکاستیک برایپیشبینی خشکسالی های هواشناسی(مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی بندر انزلی) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منطق های ریسک خشکسالی کشاورزی برای محصول جو دیم،مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییر اقلیم برنیازآبی گندم پاییزه دردوره 2050-2021 مطالعه موردی: ایستگاه مشهدکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خشکسالی و آتش سوزی های جنگلی در استان های گلستان، مازندران و گیلانکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد چند مدل مرسوم در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه هایتابش سنجی ایراندومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند سطوح مختلف شاخص دما - رطوبت THI مطالعه موردی : اهوازدومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فازهای مختلف دورپیوندENSO بر بارشهای نیمه غربی ایران در در نیم قرن اخیردومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی دما تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان گلستان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
37دریافت فایل PDF مقالهتغییرات پهنه های بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی:استان گلستان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی داده های بارش CHRIPS در شمال حوزه کرخهدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
39دریافت فایل PDF مقالهپیش نگری فرسایندگی باران استان خراسان رضوی در شرایط گرمایش جهانیهشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1398
40دریافت فایل PDF مقالهاستحصال آب و کاربرد بهینه آن در مناطق خشک و بیابانیدومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی1375

مقالات نوذر قهرمان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی فنولوژی گندم پاییزه بر مبنای داده های هواشناسی در سه نمونه اقلیمی ایراندو فصلنامه کشاورزی1388
2دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1393
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های برآورد منطقه ای دمایی کمینه هوا (مطالعه موردی: استان اصفهان)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهمهارت سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرتدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1398
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیمپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
7دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی فضایی-زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برآوردهای تبخیر-تعرق ,واقعی مدل جهانی (GLEAM) در شمال حوضه کرخهنشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 543 بار

نمودار سالانه مقالات نوذر قهرمان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نوذر قهرمان


به اشتراک گذاری صفحه نوذر قهرمان

کلیدواژه های مهم در مقالات نوذر قهرمان

پشتیبانی