آقای دکتر علی اکبر رسولی

Dr. AliAkbar Rasouli

استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180298)

32
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی