ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

هدیه احمدپری

Researcher ID: (233669)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات هدیه احمدپری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه مدلهای سرعت نفوذ در بافت خاکهای مختلف با استفادهاز شاخصهای آماریدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از دوشاخص کیفیت EC و SAR در دشت فسادومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
3دریافت فایل PDF مقاله ارزیابی و مقایسه مدلهای نفوذپذیری در خاک شنی و رسی با استفاده از شاخصهای آماری چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری1394
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سه مدل توازن حجمی SIRMOD و INFILT در براورد پارامتر نفوذ در ابیاری و زهکشی دانشگاه تهراناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی شهر برازنجان با استفاده از مدل CropWatاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی اب زیرزمینی دشت فسا جهت استفاده از آب شرب با توه به TH,TDSاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل انسداد نوارهای آبیاری قطرهای مزارع تنباکو منطقه آباد با استفاده از شاخص اشباع لانژیلردومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیازآبی گیاهان زراعی و باغی شهرستان تنگستان با استفاده از مدل CROPWATدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
9دریافت فایل PDF مقالهبراورد آب مورد نیازگیاه گندم و هندوانه در روستای آب طویل با مدل CROPWATدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع بر مبنای روش پنمن مانتیث فائو در استان بوشهرکنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست1395
11دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه آبیاری محصولات کشاورزی توسط مدل CROPWAT در شهرستان جمکنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست1395
12دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارش موثر و نیاز آب مصرفی برای کشت گندم در شهرستان دیلم با استفاده از نرمافزارCROPWATاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان انطباق نیاز کنونی آبیاری گیاهان زراعی و باغی دشت های دهرود-تنگ ارم و بوشکان –شلدان با سند ملی آبیاری کشوراولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی تبخیر-تعرق گیاه مرجع و تعیین نیاز آبی پسته در استان کرماناولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
15دریافت فایل PDF مقالهتخمین نیاز آبیاری درخت خرما توسط مدل CROPWAT در شهرستان بوشهراولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فناوری تبادل یونی به منظور تصفیه آبچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش الکترودیالیز جهت تصفیه آبچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ردیابها در منابع آب و خاکچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مختلف حذف نیترات از آبچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی و روش های ساخت بسترهای دنیتریفیکاسیون برای حذف نیترات از زهاب کشاورزیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
21دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منابع کربنی در بسترهای دنیتریفیکاسیون برای حذف نیترات از زهاب کشاورزیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
22دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنولوژی اسمز معکوس در تصفیه آباولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکنولوژی PRB به منظور تصفیه سفره های آب زیر زمینیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
24دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل تجربی رطوبت حجمی تحت تاثیر ماده آلی برای بافت خاک رسی سیلتی با آزمایش گلدانیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی میزان هدایت الکتریکی آب زیر زمینی دشت فسا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتشار آلودگی نیتراتی در منابع آب و راه های کنترل آناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
27دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آب خاکستری به عنوان راهکاری در جهت توسعه پایدار منابع آباولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از زهاب در کشاورزی به عنوان راهکاری در جهت مدیریت منابع آبسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت زیست محیطی و اقتصادی تالاب ها و لزوم حفاظت از آنهاسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی انواع زهکشی جهت احیاء اراضی کشاورزیسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنولوژی گیاه پالایی در رفع آلودگی از محیط زیستسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی احداث سد در فرآیند توسعه پایدارکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی و نقش آنها در کشاورزی پایدارکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی نیتراتی منابع آب و روشهای حذف آنکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بازار آب در مدیریت منابع آبکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آب مجازی در بهره برداری بهینه از منابع آبکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی خشکسالیکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی بر بخش کشاورزیکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
39دریافت فایل PDF مقالهرگرسیون لجستیک و کاربرد آن در حل مسایل علوم مختلفاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای مقابله با خشکسالیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییر اقلیم بر پدیده خشکسالیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آباولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی منابع آب به نیترات واستفاده از روش بیولوژیکی جهت حذف آندومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آبدومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی بر مراتعدومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی دستورالعمل های ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
47دریافت فایل PDF مقالهپیامدها و رخدادهای انسانی و زیست محیطی گرد و غبارکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات احتمالی نیاز کنونی آبی گیاهان زراعی و باغی دشت های اهرم و جم نسبت به ارقام مندرج در نرم افزار AGWATکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
49دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی دشت طلحه فاریاب با نرم افزار CROPWAT ومقایسه آن با نرم افزار NETWATکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکانی تغییرات بارش با استفاده از روش های زمین آماری(منطقه مورد مطالعه: استان بوشهر)کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
51دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش فایو پنمن مانتیث و پهنه بندی آن در استان بوشهرکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
52دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل ETO CALCULATOR در استان فارس و پهنه بندی آن با استفاده از نرم افزار Surferنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
53دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل سازی و شبیه سازی در علوم و مهندسی آبنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
55دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از روشهای موجود در مدل REF-ET و مقایسه روشهای مورد بحث با روش فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه زراعت (کاشت، داشت و برداشت) تنباکو در شهر آبادچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
57دریافت فایل PDF مقالهبحران نیترات در منابع آب و حذف نیترات از محلول های آبیچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطابق نتایج روشهای مختلف برآورد تبخیر - تعرق با روش فائو پنمن مانتیث در شهرستان آبادهچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
59دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین توزیع آماری جهت برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه دلفارد با استفاده از نرم افزار SMADAدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی صحرایی کارایی پوشش ژئوسنتتیک در کانال آبیاری (مطالعه موردی کانال پمپاژ 3 شبکه آبیاری مغان)سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
61دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل - ETO CALCULATOR در استان فارس و پهنه بندی آن با استفاده از نرم افزار Surferنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
62دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل سازی و شبیه سازی در علوم و مهندسی آبنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار chemistry (مطالعه موردی: دشت یزد اردکان)نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه هلیل روداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
65دریافت فایل PDF مقالهطراحی دیواره دنیتریفیکاسیون برای تصفیه آب زیرزمینی آلوده به نیتراتاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
تاریخ ایجاد رزومه: 27 دی 1399 - تعداد مشاهده 105 بار

نمودار سالانه مقالات هدیه احمدپری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با هدیه احمدپری


به اشتراک گذاری صفحه هدیه احمدپری

پشتیبانی