خانم مهندس مهری حاجی زاده

Engineer Mehri Hajizade

Researcher ID: (414619)

8
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب درخت اقاقیا گیاه شناسی،خاک،آب،بیماری و آفات (انتشاران آرون) - 1397 - فارسی