برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 591

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC05_043

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

از آن جا که بخش اعظم مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد، با بهبود مدیریت مصرف آب در این بخش می توان به نحو قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی کرد. یکی از پارامتر های مهم در مدیریت آبیاری، تبخیرتعرق گیاهان در منطقه می باشد. سرعت و دقت در محاسبه این پارامتر نقش بسزایی در تصمیم گیری و تخصیص آب به کشاورزی دارد و ضروری به نظر می رسد. ضریب گیاهی((Kc نیز پارامتری مهم برای تعیین تبخیرتعرق هر گیاه و نیاز آبی گیاه می باشد. ضریب گیاهی در چهار مرحله رشد(مراحل اولیه،توسعه،میانی و نهایی) برخی گیاهان را سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فایو) ارایه داده است. در راستای افزایش دقت برآوردهای روزانه نیاز آبی گیاهان لازم است ضرایب گیاهی و تبخیر- تعرق گیاهان ماهانه برآورد شود. هدف از این پژوهش تخمین مقدار تبخیر- تعرق ماهانه در منطقه بیرجند است. ضرایب گیاهی در مراحل اولیه، میانی و پایانی رشد به ترتیب 0,45، 0,53، 0 ,06 می باشد. بدین منظور از آمارهRMSE و R^2 برای مقایسه معادلات تبخیر- تعرق نسبت به مدل فایو پنمن مانتیث استفاده شد که مدل ایرماک به دلیل داشتن پایین ترین آماره RMSE و بالاترین آماره R^2 بهترین مدل برای تعیین تبخیر– تعرق گیاه در این منطقه محسوب می شود.

نویسندگان

نفیسه ایزدی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب

عباس خاشعی سیوکی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

محسن پوررضابیلندی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

علی محمد نوفرستی

مربی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند