آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

Dr. Mortaza Asmailnejad

دانشیار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299446)

50
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی