ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد اسکندری ثانی

Mohammad Eskandarisani

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183203)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد اسکندری ثانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمد اسکندری ثانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری اجتماعی در کلان شهرهای مذهبی جهان اسلامچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تاکید بر ایرانچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
3دریافت فایل PDF مقالهمرز درخدمت توسعه اجتماعات محلی، رویکردی پایدار در امنیت مناطق مرزی ایرانهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی شایسته شهری در ایران مورد شناسی: شهر سرایاندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل موثر بر مشارکت در بهسازی و نوسازی شهری مطالعه موردی محله هفده شهریور شهر بیرجندهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها1394
6دریافت فایل PDF مقالهشراکت عمومی- خصوصی راهبردی درجهت بازآفرینی شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بیرجندهمایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها1394
7دریافت فایل PDF مقالهرویکردی تحلیلی بر طراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربری های شهری مورد شناسی؛ مسکن مهر شهر بیرجندهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهریهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
9دریافت فایل PDF مقالهاز شهرنشین تا شهروند: توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری مورد مطالعه: مهرشهر بیرجندهفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تقسیمات کشوری بر اقتصاد زمین و مسکن شهری مطالعه موردی: شهر بیرجندهمایش بین المللی اقتصاد شهری1395
11دریافت فایل PDF مقالهضرورت تهیه طرح های CDS برای رقابت پذیری شهری در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: شهر قاین)همایش بین المللی اقتصاد شهری1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری در محلات شهری با استفاده ازمدل تصمیمگیری چندمعیاره ویکور(مطالعه موردی: شهربیرجند)کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری1395
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر استقرار ساختمان ها بر اساس جهت باد و بهینه گزینی آن (مطالعه موردی: شهر زاهدان)اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
14دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر چابهاراولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جانمایی خدمات عمومی شهری بر قیمت زمین و مسکن (نمونه موردی:شهر بیرجند)اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری (مطالعه موردی: پارکهای شهر ایرانشهر)نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار1395
17دریافت فایل PDF مقالهآمایش سرزمین؛ ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
18دریافت فایل PDF مقالهCrisis management: Crisis of Urmia lakes water and its environmental consequencesکنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان بیرجندیاولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی1396
20دریافت فایل PDF مقالهنقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایاناولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
21دریافت فایل PDF مقالهنگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی: کشورهای آلمان و انگلستانکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
22دریافت فایل PDF مقالهسنجش ظرفیت های تاب آوری بافت فرسوده شهر بیرجند در مقابله با زلزلهکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
23دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل سنجی انرژی های نو رهیافتی در جهت توسعه پایدار شرق کشور مورد پژوهی: استان خراسان جنوبینهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهشهر و امنیت اجتماعی: تاملی درباره امنیت اجتماعی زنان در شهرهای مرزی شرق ایران مورد مطالعه: شهر مرزی تایبادنهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهبوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردی: شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبینهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهاگروتوریسم راهکاری در جهت توسعه پایدار اشتغال استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
27دریافت فایل PDF مقالهظرفیتها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزی؛ رویکردی فراسرزمینیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
28دریافت فایل PDF مقالهقابلیت های خراسان جنوبی و افغانستان در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم های کنترل استراتژیک(SCS) مطالعات آمایش استان ها با تاکید بر مطالعات آمایش خراسان جنوبیدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهتبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی درجهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای نمونه مورد مطالعه : استان خراسان جنوبیدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهآینده پژوهی مدیریت شهری؛ زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصه ی گردشگری (نمونه موردی: شهر زاهدان)نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه ی منابع آب (مطالعه موردی: شهر بیرجند)اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
33دریافت فایل PDF مقالهسنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تاثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر زاهدان)اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
34دریافت فایل PDF مقالهتدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز)اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی1398
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانهاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی1398
36دریافت فایل PDF مقالهایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزهمایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)1398
37دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه با استفاده از مدل SWOTهمایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)1398
38دریافت فایل PDF مقالهآینده نگاری و تدوین سناوریوهای توسعه فضایی پایدار ناحیه ترشیزهمایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)1398
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمین های وقفی بر قیمت زمین های شهری مطالعه ی موردی شهر بیرجنداولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی1398
40دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398

مقالات محمد اسکندری ثانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 101 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد اسکندری ثانی

تماس با محمد اسکندری ثانی


به اشتراک گذاری صفحه محمد اسکندری ثانی

پشتیبانی