بررسی تاثیر زمین های وقفی بر قیمت زمین های شهری مطالعه ی موردی شهر بیرجند

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VAGHF01_068

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1398

چکیده مقاله:

امروزه یکی از واقعیتهای انکار ناپذیر در شهرهای اسلامی، موقوفات هستند. شهر بیرجندنیز یکی از شهرهایی است که وجود این سنت حسنه در این شهر دارای پیشینهای کهن میباشد و این فرهنگ ریشه در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این دیار دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. نتایج مطالعات موقوفات شهر بیرجند نشان می دهد که بیشترین تعداد موقوفات در بافت تاریخی شهر بیرجند قرار دارند. اسناد موجود گویای این بود که قدیمی ترین سند وقفی از دوره افشاریه و قدیمی ترین بناهای موجود در شهر بیرجند مربوط به اواخر دوره صفویه و اوایل دوره قاجار می باشند. همچنین این را نباید نادیده گرفت که یکی از چالشهای اساسی و مهم توسعه امور خیریه و مدیریت سرمایه برای ارایه خدمات مناسب به جامعه هدف می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد علاوه بر اینکه موقوفات در قیمت زمین های شهری نقش مهمی دارند از طرفی هم یکی از سنت های عام المنفعه و دایمی نسل امروزی محسوب میشوند که در فرهنگ و توسعه اقتصادی شهرها روند رو به رشدی را دارند.

کلیدواژه ها:

توسعه اقتصادی ، برنامه ریزی بهینه ی شهری ، مدیریت سرمایه ، فرهنگ وقف در شهر بیرجند

نویسندگان

محمد اسکندری ثانی

عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند

محمدحسن ناصری تخته جان

دانشجوی کارشناس ی ارش د جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهرا ن

زهرا ارژنگ

دانشجوی کارشناس ی ارش د جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهرا ن

فاطمه طویلی

دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی