مقالات مدیریت شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات مدیریت شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه مدیریت شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 9,509 مقاله در زمینه مدیریت شهری استخراج شده است.

لیست مقالات مدیریت شهری در شهرداری ها

1. A criticism of “The revision of the approach and method of preparing the urban comprehensive plans” document of the Supreme Council of UrbanPlanning and Architecture of Iran
2. Investigation of the factors affecting the livability of cities with a sustainable development approach
3. Spatial Land Use Planning Based on Analytical Hierarchy Process (AHP) and GIS in Shandiz Urban Region, Northeast of Iran
4. Artificial intelligence in Urban Planning
5. چالش های پیش روی شهرسازی در مواجهه با اپیدمی ها
6. تحقق مشهد هوشمند بر پایه اینترنت اشیا )IOT(
7. مدیریت و ایجاد بستر توسعه پایدار شهر براساس ضوابط با تاکید بر حفاظت و ارتقایسطح بهره وری باغات شیراز
8. گردشگری و محیط زیست
9. بررسی جامع وضعیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و اثر آن در ایجادفضای شهری ایمن
10. یک روش مدرن از مدیریت پسماند با کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا
11. ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مطالعه موردی : شهرستان چالوس)
12. (تحلیلی بر رویکردهای مدیریتی توسعه شهری با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار شهری )
13. ارزیابی انواع تفرق ها و تاثیر بر مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر مشهد
14. بررسی مفهوم رویکرد حفاظت منظر شهری تاریخی
15. بررسی تحلیل و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی ایمنی در کنترل حمل و نقل وترافیک شهری در شهر شیراز
16. مروری بر مولفه های شهرسازی مدرن در توسعه زیرساخت کلان شهرها
17. راهکارهای کاهش خطرپذیری شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل
18. راهکارهای فرهنگی شهرداری مشهد در جهت جلب حمایت و همکاری شهروندان
19. مشارکت اجتماعی شهروندان جهت توسعه گردشگری و جغرافیای پایدارشهری
20. نقش و جایگاه بازاریابی شهری در حکمروایی شهری معاصر
21. شناسایی بسترهای اوراق مشارکت در مدیریت و توسعه اقتصادی و اجتماعی وحفاظت از محیط کالبدی و زیر ساخت های پروژه های شهری
22. مدیریت و سامان دهی کارایی مصرف آب در جهت حفظ منابع آبی به منظور مقابله با بحران منابع آب فضای سبز شهری
23. ارزیابی و سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا (مطالعه موردی : شهرداری سراوان)
24. تصمیم گیری و انتخاب مناسب سیستم نرم افزاری شهر هوشمند در طراحی، پیاده سازی،استقرار و مدیریت برنامه ها جهت توسعه دهندگان، برنامه ریزان مدیریت موثر شهری
25. اثربخشی مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی با رویکرد استفاده از سازه های سریع الاحداث مهار سیلاب
26. مطالعه شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار شهری بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK(مطالعه موردی: شهر اصفهان)
27. (ارزیابی انرژی خورشیدی و نقش آن در مدیریت برنامه ریزی شهری و تولید برق، مورد مطالعه شهر کرج)
28. ارزیابی میزان اثربخشی راهبردهای مجموعه مدیریت شهری جهت مقابله با بحران شیوع کرونا (مطالعه موردی شهر رشت)
29. سنجش و تحلیل نقش رسانه در تعمیق بخشی به مشارکت شهروندان با رویکرد ارتقاء مدیریت شهری
30. بررسی ضرورت و کاربرد بازیافت ضایعات صنایع نساجی و نقش آن در مدیریت محیط زیست شهری
31. مدیریت مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ مطالعه موردی محله سرتپوله شهر سنندج
32. شناسایی پیمانکار اصلح از دیدگاه کارفرمایان (مبتنی بر مدیریت بر ساخت پروژه های شهری شهرداری زرقان)
33. آینده پژوهی مدیریت بافت های باارزش تاریخی شهری مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری کلانشهر تبریز
34. بررسی اثرات و عوارض افزایش بودجه اختصاص یافته بر مدیریت شهری(مطالعه موردی شهر ماهدشت)
35. تحلیلی از بررسی نقش مدیریت در توسعه برنامه ریزی شهری با رویکرد ارائه خدمات
36. تاثیر انتظارات از مدیریت شهری بر تعهدات ساکنین با لحاظ نقش همشهریان و اعتبار خارجی ادراک شده از شهر: رویکرد بازاریابی شهری
37. یک متد جدید از مدیریت و برنامه ریزی شهری جهت جلوگیری از بحران
38. مدیریت خدمات شهری با استفاده ازعکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
39. تعامل با مردم واخلاق مداری هنر گمشدهدرحوزه ایمنی و مدیریت بحران شهری
40. لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری جهت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرداری ارومیه )
41. بررسی مدیریت شهری و نقش مشارکت اجتماعی با عملکرد ویژگی های شخصیتی حقوقیشهرداری جهت بهبود اداره شهری و شهروندی
42. نقش مدیریت شهری در مشارکت اجتماعی شهروندان جهت توسعه گردشگری پایدار
43. توسعه و پایداری شهرسازی شهرها با کمک شاخص های مدیریت شهری
44. ارائه الگوی مدیریت بحران شهری (موردمطالعه: منطقه ۱۱ شهر تهران)
45. یک رویکرد جدید از مدیریت شهری در یک محیط جهانی
46. بررسی چالش ها و موانع مدیریت شهری درتوسعه صنعت گردشگری
47. راهنمای تدوین مقاله کامل تاثیر عملکرد خوب مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت محیط شهری پایدار
48. تاثیر ساختمان های هوشمند بر مدیریت شهری پایدار
49. کارکردهای حقوقی نظارت؛ در سازمان های مدیریت شهری
50. ارایه الگویی جدید از برنامه ریزی و مدیریت خدمات شهری در بحران شهری
51. مدیریت شهری در ساخت هویت شهری با کمک رنگ آمیزی سیما و منظر
52. تاثیر استقرار الگوی مدیریت واحد شهری بر اثربخشی مدیریت شهرداری شیراز
53. یک رویکرد مدیریت شهری از معماری در سیما و منظر شهری
54. آنالیز و ساخت فضای سبز شهری جهت ایجاد مدیریت شهری هوشمند
55. مدیریت خدمات شهری در حوزه حمل و نقل شهری درزمان زلزله
56. مدیریت بحران و پس از بحران در مدیریت شهری
57. رویکرد مدیریت شهری در زمینه مدیریت بحران با کمک برنامه ریزی و نوسازی شهری
58. مدیریت خدمات شهری در زمان ایجاد بحرانهای شهری
59. شهرداری و مدیریت شهری
60. Evaluation of psychological factors affecting the decision of citizens to purchase renovated buildings with emphasis on maintaining urban environment
61. The COVID-۱۹ Pandemic: Investigating impacts on Cities, Urban Planning and Design
62. Urban energy system and climate indicators for urban energy planning
63. تعیین وضعیت بحرانی پل ها برای تخصیص تعمیر و نگهداری با تلفیق روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: پل های روگذر شهری تهران)
64. ارزیابی علل عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی (مطالعه موردی شهرداری گزبرخوار استان اصفهان )
65. تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب
66. ارزیابی توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت منابع مالی شهرداری منطقه یازده شیراز (بر اساس آزمون فرضیات فریدمن)
67. تاثیر عملکرد حسابداری منطقه یازده شهرداری شیراز بر توسعه، بهبود کیفیت خدمت رسانی شهری و همکاری شهروندان در پرداخت عوارض عمرانی (توسط آزمون فرضیات فریدمن)
68. توسعه شهری کلانشهرها و جذب اعتبارات مورد نیاز مالی
69. مروری بر روش های تحلیل اقتصادی نشت در شبکه های توزیع آب
70. لزوم استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه جامع اطلاعات جغرافیایی در توسعه کلانشهرها
71. سامانه اطلاعات مکانی (GIS) ابزاری مناسب جهت تفکیک و افراز کلانشهر شیراز
72. پروژه گاپ و داپ و تاثیر آن بر جایگاه امنیت زیست محیطی اجتماعات شهری در مسیر تحقق بیانیه ی گام دوم انقلاب ( بر مبنای مکتب کپنهاگ)
73. برنامه ریزی و مکان یابی سرویس های بهداشتی شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییQGIS
74. بررسی عوامل موثر بر آسیب پذیری ناشی سوانح طبیعی (زلزله ) در حاشیه نشینی و اسکان موقت با بهبود عملکرد در کمک رسانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (شهر تبریز)
75. ارزیابی عوامل موثر بر تحقق پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی شهر دیر، استان بوشهر)
76. نقش اینترنت اشیا در مدیریت شهر هوشمند
77. تاثیر محیط زیست بر گردشگری
78. توسعه عملکرد روش های نوین با استفاده از بهینه سازی چند هدفه در کنترل رواناب شهری
79. بررسی ضرورت و الگوهای روشهای خدمات شهرداری در زمینه های بهسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده
80. تحقق اقتصاد خلاق و پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهی : شهر کاشان
81. تبیین شاخص های کیفی توسعه فرهنگی در کلان شهر تهران از منظر نخبگان
82. بررسی میزان اهمیت مدیریت تقاضای سفر به روش کارپولینگ در سالیان اخیر
83. مدیریت پسماند با استفاده از اینترنت اشیا
84. جمع آوری و مهار زباله گردها بر حفاظت وکنترل بهداشت محیط در بیماری کرونا شهرکرج از دیدگاه پرسنل کلینیک سیدالشهدا
85. ارائه یک روش جدید از مدیریت پسماند مبتنی بر اینترنت اشیا
86. روشهای تملک اراضی و املاک توسط دولت و شهرداری ها؛ موردمطالعه: شهرداری دامغان
87. درآمدی بر حقوق شهروندی مدرن در قوانین و مقررات مرتبط در شهرداری دامغان
88. ارائه راهکارهای توسعه فضای اقتصادی در شهر تهران
89. عوامل موثر بر تاب آوری امنیتی شهرها در مواجهه با زلزله
90. سنجش و تحلیل میزان تاب آوری شهری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش آن (نمونه موردی : شهر ترک)
91. رویکردی بر مفهوم عدالت اجتماعی درنظام مدیریتی شهرهای ایرانی - اسلامی با تاکید بر حکمروایی خوب شهری
92. بهینه سازی کیفیت سیما و منظر یک محیط شهری
93. مفهوم هویت در معماری و شهرسازی دامغان
94. بررسی امکان استفاده از رواناب های سطحی در شهر مشهد
95. بررسی نحوه ی خدمات رسانی سازمان آتش نشانی در بافت های فرسوده ( نمونه موردی نسیم شهر)
96. تاثیر مدیریت برنامه ریزی بر پایدارسازی توسعه کلانشهرها
97. بررسی مولفه های زیست محیطی شهری در شهرداری دامغان
98. بررسی نقش افزایش مشارکت مردمی با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای ایجاد فضای سبز و منظر شهری مطلوب
99. مطالعه جایگاه حمل و نقل شهری در برنامه ریزی شهری ،(مطالعه موردی شهر تبریز)
100. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهری مورد مطالعه: شهر زنجان