آقای دکتر محمد حسین سرائی

Dr. Mohammad Hossein Saraei

استاد تمام گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184679)

76
78
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تکنیک های تصمیم گیری چند منظوره نوین برنامه ریزی شهری و منطقه ای (دانشگاه یزد) - 1396 - فارسی

سوابق استادی