تدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LUTDT01_006

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصرحاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. در این راستا، گردشگری روستایی نیز یکی از ابعاد مهم گردشگری به حساب می آید که میتواند با برنامهریزی اصولی و دقیق و با شناسایی مناطق گردشگری روستایی و شناخت پتانسیلها و نقاط قوت روستاها، نقش موثری در توسعه رقابت پذریری این مناطق و در نتیجه توسعه اقتصاد محلی داشته باشد. از این رو پرسشهایی مطرح میگردد که پتانسیلها و محدودیتهای گردشگری روستایی کدام است چه راهکارهایی را میتوان جهت توسعه رقابتپذیری گردشگری وتوسعه پایدار روستایی ارائه نمود به این منظور مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات میدانی، و تعیین فرصت و تهدید، آرمان ونتایج با مدلSOAR به ارائه راهبرد مدیریتی در جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی دهستان لادیز پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد که محدوده مورد مطالعه، یکی از مهمترین مناطق جذب گردشگران بوده اما از آنجایی که توجه گردشگران به سواحل جنوبی استان سیستان و بلوچستان میباشد، سایر مناطق با وجود داشتن جاذبه های فراوان گردشگری طبیعی اعم از نخلستانها، چشمه ها و آداب و رسوم، ازجذب گردشگران داخلی به دور مانده؛ درحالیکه قابلیتهای گردشگری آن نسبت به سواحل جنوبی استان، بکر و دست نخورده تر است.

نویسندگان

عیسی ابراهیم زاده

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری منطقهای، دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمد اسکندری ثانی

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند

ابراهیم رضایی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان