فصلنامه آینده پژوهی شهری

Journal Of Urban Futurology

فصلنامه «آینده پژوهی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آینده نگاری شهری و برنامه ریزی شهرهای آینده» مطابق مجوز انتشار طی نامه شماره ۴۶۳۸۵ / ص/ ۹۹  مورخ ۲۴ / ۰۹ / ۱۳۹۹  به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می شود.

 از آنجایی که موضوعات فصل نامه بین رشته ای است.درحوزه های علمی گرایشات متنوع جغرافیا،گردشگری،شهرسازی،معماری وجامعه شناسی مقالات پذیرفته خواهندشد.

مهم ترین محورهای موضوعی این مجله عبارتند از:

آینده پژوهی شهری
 ارزیابی طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه‌های شهری
 مطالعه و ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی                             
ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران و جامع شهرستان                       
ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه‌بندی شهری                       
مطالعات جمعیتی سکونتگاه های انسانی                                              
مطالعات مدیریت شهری (فضاهای سبز و پارک ها، منابع درآمدی شهرها و ...) 
مطالعات مسائل فرهنگی شهرهای حال و آینده                    

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات