فصلنامه مطالعات ایران شناسی

Iranology Studies

با توجه به آغاز دوره جدید انتشار نشریه «مطالعات ایران‌شناسی»، از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های مطالعات ایران‌شناسی، برای انتشار مقاله‌های علمی، دعوت به همکاری می‌شود.

نشریه «مطالعات ایران‌شناسی»، به صاحب‌امتیازی بنیاد ایران‌شناسی و با بهره‌‌مندی از هیئت تحریریه‌ای که از میان استادان برجستة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها دعوت به همکاری شده‌اند، به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه، مجله‌ای تخصصی و میان‌رشته‌ای است که در 7 محور اصلی زیر مقالات محققان را دریافت و پس از طی مراحل داوری، منتشر می‌کند.

- مطالعه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران، در دوره های: ایران دوره باستان، ایران دوره اسلامی و ایران دوره انقلاب اسلامی

-  تحقیق در زمینه پیشرفت فرهنگی، سیاسی و علمی ایران در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی

- مطالعه جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران

- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی

- مطالعه وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیل انتقادی مطالعات ایران‌شناختی و تأثیر آن در ساخت هویت ایرانی- اسلامی

این نشریه، بر تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران و تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان متمرکز بوده و از دریافت مقاله‌های علمی پژوهشگرانی که به مطالعات معطوف به تقویت زمینه‌های تولید نظریه در عرصة‌های ایران‌شناسی با رویکرد بومی علاقه‌مند هستند، استقبال ویژه می‌کند. مقالاتی که در نسبت با اولویت‌های تحقیقی بنیاد ایران‌شناسی، به نگارش درآیند، از اولویت بررسی برخوردارند.

نویسندگان مقالات برگزیده برای چاپ، طی قرارداد از سوی بنیاد ایران‌شناسی حق‌التحریر دریافت خواهند کرد.

نویسندگان مقالات می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانة مجله به نشانی https://is.iranology.ir مراجعه کنند.

نشریه «مطالعات ایران شناسی»، با توجه به رسالت، وظایف و ماموریت «بنیاد ایران شناسی» با انتشار مقاله های علمی محققان در حوزه های مطالعات ایران شناسی، درصدد تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران، تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان و مستند نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن ایران است. این فصلنامه، از دریافت مقاله های علمی پژوهشگرانی که به مطالعات معطوف به تقویت زمینه های تولید نظریه در عرصه های ایران شناسی با رویکرد بومی علاقه مند هستند، استقبال ویژه می کند.

فصلنامه «مطالعات ایران شناسی» به صاحب امتیازی بنیاد ایران شناسی پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 94/6083 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پاییز 1394 منتشر می شود. این نشریه در دوره جدید فعالیت خود از زمستان 1402 با همکاری انجمن علمی ایران شناسی و چاپ مقالات علمی- پژوهشی به انتشار می رسد. این نشریه، بر اساس آیین نامه نشریات علمی، مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار چهار شماره متوالی، در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار خواهد گرفت و مقالاتی که در این چهار شماره چاپ شده اند نیز از رتبه علمی اعلام شده از سوی وزارت علوم برخوردار خواهند شد.

حوزه های تحت پوشش:

- مطالعه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران، در دوره های: باستان، اسلامی و انقلاب اسلامی

- تحقیق در زمینه پیشرفت فرهنگی، سیاسی و علمی ایران در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی

- مطالعه جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران

- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران شناختی

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران شناختی

- مطالعه وضعیت ایران شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیل انتقادی مطالعات ایران شناختی و تاثیر آن در ساخت هویت ایرانی- اسلامی