فصلنامه هنر و ادبیات تطبیقی

comparative art and literature

فصل نامه «هنر و ادبیات تطبیقی» وابسته به «انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران» با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را از بهار ۱۴۰۲ آغاز نموده است و امید است با پشتیبانی علمی استادان و پژوهشگران گرامی بتواند هرچه زودتر رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب نماید. رویکرد این مجله، گسترش مطالعات تطبیقی در حوزه هنر و ادبیات است و در زمینه مسائل نظری و موضوعات مرتبط با پژوهش های تطبیقی و میان رشته ای پذیرای مقالات استادان گرامی و دانشجویان فرهیخته خواهد بود.

هدف اصلی این نشریه گسترش مطالعات و نقد تطبیقی در ایران و آشناسازی پژوهشگران با نظریه ها و رویکردهای جدیدی است که در حوزه های مرتبط با ادبیات و هنر تطبیقی شکل می گیرد. همچنین انتشار پژوهش های مرتبط با مطالعات تطبیقی در زمینه هنر و ادبیات از دیگر اهداف این نشریه است.