خانم دکتر سیده راضیه یاسینی

Dr. SeyyedRazia Yasini

هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181801)

24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی