خانم دکتر زینب کرکه آبادی

Dr. zeynab karkehabadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259084)

127
66

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • دانشیار (11395-تاکنون )