ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

Journal of Housing and Rural Environment

حوزه های تحت پوشش:مسکن و معماری, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4994
شاپای الکترونیک: 2588-6215
شماره استاندارد: 2476-5864
شاپای الکترونیک: 2476-6402

Journal of Rural Development Strategies

حوزه های تحت پوشش:ساخت و ساز, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2383-2657
شاپای الکترونیک: 2383-1995
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۲۵۱۴
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۲۴۹۵

hidden economy

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, تاریخ اقتصاد


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2126-2383
پشتیبانی