آقای دکتر حسن حکمت نیا

Dr. Hassan Hekmatnia

استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493957)

50
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی