آقای دکتر محمود قدیری

Dr. Mahmoud Ghadiri

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (18789)

58
17
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

    تحصیلات تخصصی