ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر محمود قدیری

Doctor Mahmoud Ghadiri

معاون پشتیبانی سازمان آتش نشانی استان تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (18789)

عضو هیات علمی
دانشگاه پیام نور
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمود قدیری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات محمود قدیری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهآسیب پذیری نسبت به بحران؛ مسئله ای از جامعه یا برای جامعه؟ مطالعه موردی کلانشهر تهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1385
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آسیب پذیری برای کاهش بحران زلزلهپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1386
3دریافت فایل PDF مقالهکاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله؛ ضرورت نگرش همه‌جانبه در برنامه‌های توسعة پنجسالة ایرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
4دریافت فایل PDF مقالهتبیین افتراق اجتماعی- فضایی آسیب‌پذیری کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
5دریافت فایل PDF مقالهتفاوتهای اجتماعی - فضایی اسیب پذیری شهر تهران نسبت به خطر زلزله و رهنمودهای آن برای سیاستگذاری کاهش اسیب پذیریششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1390
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوی تجمع و پراکندگی جمعیت و فعالیت در شهرها مطالعه موردی:شهر یزدچهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1391
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهرشیراز دربرابر خطر زلزلهدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحولات نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران1391
9دریافت فایل PDF مقالهکیفیت رویکرد برنامه های توسعه کشورهای اسلامی به آسیب پذیری دربرابر زلزله ارزیابی برنامه پنجم ایران اسلامیپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی برارتباط مدیریت سوانح طبیعی و توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تطبیقی پایداری زیست محیطی شهربوشهربا مناطق شهری کشوراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی درGIS مطالعه موردی: کلانشهر تهرانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
13دریافت فایل PDF مقالهمیزان تعادل نظام شهری استان یزد طی سالهای 35تا85همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تفاوت میزان آسیب‌پذیری فیزیکی بافت های منظم و ارگانیک شهر کرمان در برابر خطر زلزلهپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر شیراز در برابر زلزله و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی - اجتماعی، سال 1391کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1392
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت خدمات و تسهیلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزلهاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
17دریافت فایل PDF مقالهارائه الگویی جهت مکان یابی اسکان موقت پس از زلزلهاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری نهادی- کالبدی شهر بوشهراولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری فیزیکی شهر بجنورد در برابر زلزلهبا استفاده از مدل چند معیاره فضایی در GISاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تفاوت کیفیت منظر و بهداشت محیط محلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزلهاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1392
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ظرفیت ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزلهاولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر1393
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه دانش و نگرش ریسک خانوارها و آسیب پذری فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی شهر زنجان)همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری1393
23دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر اردکاندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
24دریافت فایل PDF مقالهسنجش درجه ریسک زلزله استانهای ایراندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل درجه همه جانبه نگری برنامه های پنجساله توسعه کشور به کاهش آسیب پذیری در برابر زلزلهدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی شهر بم پس از زلزلهششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تفاوت میزان آمادگی ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر اردکان (یزد) در برابر زلزلهششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه آسیبپذیری ساختمانی مساکن شهر سیرجان در برابر زلزله و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارهاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه کیفیت ساخت و ساز با شاخصهای اجتماعی شهر بجنورد با رویکرد آسیبپذیری نسبت به زلزلهششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آمادگی واکنش و رویارویی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزلهششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساخت مسکونی - اکولوژیک شهر بندرعباسدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر قیر و کازرین در برابر خطر زلزلهدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان رضایتمندی خانوارهای شهر بم از بازسازی پس از زلزلهدومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری 1393
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه کیفیت فیزیکی - کالبدی و ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی خانوارهای شهربم پس اززلزلهاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه آسیب پذیری فیزیکی و شاخصهای اجتماعی - اقتصادی شهربجنورد دربرابر زلزلهاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه کیفیت فیزیکی- کالبدی و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارهای شهر بم پس از زلزلهاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی گردشگری در پایداری اقتصاد مناطق روستایی کرماناولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی1394
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری شهر بمچهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهتبیین اثرات مشارکت شهروندی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر نایین)سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تطبیقی وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارها و بند میزان شهر شوشترکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقاط قوت سیاستهای تشویقی دولت در نوسازی مساکن بافت فرسوده مطالعه موردی: شهر یزدکنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین1396
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل میزان رضایت مندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشترپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشترپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارهای شهر شوشتراز دید گردشگرانپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت سامانه های کنترل دود در ساختمان ها و معرفی کتاب مهندسی کنترل دوددومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1395
46دریافت فایل PDF مقالهالگوی نوین تخلیه ساختمان های بلند مرتبه به وسیله آسانسورهای آتشنشان و لابی های مرتبط با آناندومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل حفظ، احیا و بازآفرینی بافت های تاریخی کشور به منظور بهره وری مناسبکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهر کنارک بر اساس راهبرد رشد هوشمندسومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین1396
49دریافت فایل PDF مقالهآنالیز سیر زمانی تخلیه اضطراری یک ساختمان بلند مرتبه در قیاس با نمودار زمانی سیرکلاسیونی دود و گازهای ناشی از حریقسومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری1396
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد جمعیتی و اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه ناحیه ای مطالعه موردی: شهر کوچک اقلیدکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
51دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ظرفیت شهر اقلید در توسعه ناحیه ایکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
52دریافت فایل PDF مقالهمقدمه ای برآینده نگری قنات و ارائه سناریوی پیشنهادی با تاکید بر حکمرانی آباولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397

مقالات محمود قدیری در ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی محمود قدیری

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
دانشگاه پیام نور
استادیار

تحصیلات تخصصی محمود قدیری

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1جغرافیا و برنامه‌ریزی شهریدکتری حرفه ای1381-1387
تاریخ ایجاد رزومه: 1 خرداد 1392 - تعداد مشاهده 1488 بار

نمودار سالانه مقالات محمود قدیری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمود قدیری

کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه محمود قدیری

پشتیبانی