آقای دکتر سید علیرضا افشانی

Dr. Seyed Alireza Afshani

دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184125)

10
83

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی