ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

کمبود آب مهمترین تهدید برای بقای بشر، اکوسیستم طبیعی و تکوین تمدنها به شمار میرود. طبق بررسیهای به عمل آمده، عملکرد طرحهای آبی به دلایل مختلف کمتر از حد انتظار است، لذا ضرورت توجه به ارتقای عملکرد این شبکه ها را گوشزد میکند. نخستین گام برای بهبود عملکرد این طرحها، ارزیابی وضع موجود آنهاست. از این رو، هدف اصلی ایجاد طرح آکواپونیک،به حداکثر رساندن عملکرد هر یک از اجزاء بیولوژیکی سیستم جهت افزایش بازدهی اقتصادی طرح است . میتوان گفت آکواپونیک مدلی برای کشاورزی پایدار است و اگر یک ناحیه در داخل گلخانه بتواند همزمان برای تولید چندین نوع محصول استفاده شود، علاوه بر افزایش درآمد، باعث کاهش هزینههای مرتبط و افزایش تولید و بازدهی آن می-گردد که در این صورت پرورش توام ماهی و کشت هیدروپونیک اقتصادی است .به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیهپذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. بنابراین در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران استفاده بهینه از آب کشاوزی و آشامیدنی بسیار مهم است و می تواند مهمترین دلیل برای بهرهگیری از سیستم آکواپونیک باشد.دراین میان،توجه به امر پایداری و مدیریت منابع آب (درمحدوده حفاظت منابع بحث پایداری) به عنوان یک منبع بسیارحیاتی بایستی مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.

نویسندگان

علی شهیدی

دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

عباس خاشعی سیوکی

دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

اکبر محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه بیرجند