مقالات کشاورزی عمومی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کشاورزی عمومی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کشاورزی عمومی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 22,206 مقاله در زمینه کشاورزی عمومی استخراج شده است.

لیست مقالات کشاورزی عمومی در کشاورزی

1. بهره برداری انتخابی از سیلاب خشکه رودهای شور جهت اصلاح خاک و پوشش گیاهی مراتع خشک بیابانی (مطالعه موردی ایستگاه سی ریزی بافق -یزد)
2. بررسی اثر روش های مختلف کنترل علف های هرز بر عملکرد گلرنگ بهاره رقم ۲۸۱۱ اراک در شرایط دیم
3. تعیین سطح صنوبرکاری های بالغ استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل۲
4. شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی
5. بررسی آسیب پذیری ناشی از خشکسالی کشاورزی با استفاده از سیستم تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)
6. الگوی شاخص های کارآیی انرژی برای تولید کنجد در شهرستان مهران
7. آفات برگخوار و چوبخوار صنوبر
8. تاثیر زمان کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ارزن نوتریفید
9. تصمیم گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)
10. بهینه سازی تقویم زراعت برنج (.Oryza sativa L) و کشت دوم سویا (Glycine max L. Merr) در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل های دینامیکی گردش عمومی جو و مدل گیاهی DSSAT
11. آنالیز رشد و عملکرد کمی و کیفی علوفه چهار اکوتیپ خلر(Lathyrus sativus L.) تحت تاثیر تراکم و روش کشت در نظام زراعت دوگانه
12. بررسی تاثیر کاربرد بیوچار و کاه گندم بر بهره وری کود نیتروژن در زراعت جو با استفاده از فن آوری ایزوتوپی N۱۵
13. مزایا و معایب مکانیسم های مختلف قابل استفاده در کارنده های دستی جهت کشت گیاهان دارویی در مراتع و زراعت های کوچک
14. تاثیر زهکشی آزاد و کنترل شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری
15. اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم
16. توسعه مدل ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده در ایران و ارایه یک سیاست انرژی مکمل در زیربخش زراعت و باغداری
17. بهینه سازی مصرف ازت در زراعت پایدار گندم با استفاده از باکتری تثبیت کننده ازتAzospirillum brasilense و Streptomyces sp
18. ارزیابی و مقایسه اقتصادی سامانه های آبیاری بارانی و قطره ای در زراعت سیب زمینی در استان همدان
19. کارایی فنی مصرف آب در زیربخش زراعت ایران با استفاده از مدل ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها
20. پتانسیل سنجی صرفه جویی مصرف آب و انرژی استحصال آن در بخش زراعت (مطالعه موردی: استان یزد)
21. مهار علف های هرز پهن برگ در زراعت سویا با میزان کاهش یافته و خرد شده بنتازون
22. راهبردهای توسعه زراعت پایدار در اراضی دیم با هدف افزایش بهره وری و پایداری امنیت غذایی کشور
23. زراعت سیلابی خارشتر با هدف تولید علوفه اقتصادی در مناطق خشک (مطالعه موردی پخش سیلاب میانکوه مهریز)
24. بررسی بیلان انرژی و هزینه تولید در زراعت ارقام برنج محلی و اصلاح شده در استان گیلان
25. ارزیابی کود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفر و کودهای آلی غنی شده در زراعت گندم
26. بررسی اثر مقادیر کود روی و تعیین حد بحرانی آن در زراعت گندم دیم استان کرمانشاه
27. گیاهان دارویی(بررسی گیاه آویشن در زراعت،کشت و... وبررسی آن در درمان بیماری های مختلف)
28. بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی
29. نقش توسعه زراعت گلخانه ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعه موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان
30. راهکارهای مقابله با چالش محدودیت آب در زراعت ذرت و تحلیل اثر بخشی آن ها
31. امکان سنجی زراعت سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) به منظور تولید محصول زمستانه در خوزستان
32. عوامل موثر در کاهش زیان های ناشی از خشکسالی در زراعت حبوبات دیم
33. بررسی تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز در زراعت گندم در استان مازندران*
34. قسمت های مورد استفاده، ترکیب های موجود، زراعت و خواص دارویی گیاه زوفا
35. مروری بر پژوهش ها و کاربرد کودهای زیستی در زراعت گندم در ایران
36. بر هم کنش پتاسیم و منیزیم در زراعت یونجه .(Medicago sativa L)
37. مقایسه کود آبیاری و مصرف خاکی عناصر غذایی در زراعت گندم
38. ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین کاربری زراعت در شهرستان قلعه گنج
39. ارزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران
40. تاثیر آبیاری تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم۶۳
41. تعیین میزان بهره وری آب در زراعت کلزا در استان لرستان
42. تحلیل های راهبردی سیاست های توسعه زراعت چوب در شهرستان ارومیه
43. اثر بخشی دو نوع کود زیست فسفری در زراعت ذرت
44. اثرات کاربرد پتاسیم و روی در زراعت ذرت علوفه ای
45. پدافند غیر عامل و امنیت غذایی
46. پایش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص VHI حاصل از داده های سنجنده MODIS - مطالعه موردی: استان تهران
47. مطالعه موردی نحوه بازنمایی ظرفیت های کشاورزی ایران ( گزارش های بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما)
48. چندگانگی روستابودگی و بازنمایی هویت های جنسیتی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: روستاهای بخش قوشخانه، شهرستان شیروان)
49. بررسی تاثیر کاهش دهنده های کشش سطحی بر خصوصیات علف کشی مخلوط اسید استیک و اسید سیتریک
50. بازاندیشی طرح جامع منظر شهر سمنان براساس مفاهیم شهر در باغ
51. تاثیرات آبیاری با پساب بر خصوصیات خاک
52. تحقیقات کود در ایران: نگاهی به گذشته، رهنمودی برای آینده
53. بررسی مشاغل و فعالیت های اقتصادی زنان شهری و روستایی در عصر قاجار براساس سفرنامه ها و اسناد خارجی:«مشاغل تولیدی و خدماتی»(۱۲۱۲-۱۳۲۴ه.ق)
54. بررسی علل و اثرات سیلاب ها در بخش کشاورزی و ارائه راهبردهای مدیریت آن جهت کاهش خسارات
55. جداسازی و شناسایی برخی جدایه های باکتریایی و قارچی بر اساس آزمون کیفی فعالیت سلولازی و لیگنینازی از منابع مختلف
56. تولید محصولات سالم و ارگانیک رویکردی برای تامین امنیت غذایی
57. فشرده سازی اکولوژیک از طریق سیستم کشاورزی تلفیقی در جهت امنیت غذایی (مطالعه موردی استان کرمانشاه ثلاث باباجانی)
58. نقش پدیده های گسل و زلزله در برنامه ریزی شهری و رونق کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان رفسنجان)
59. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از اعمال تحریم ها در مقطع زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵
60. امنیت غذایی و احتکار از منظر قرآن
61. توسعه ی قابلیت های تکنولوژی از طریق اینترنت اشیا: بررسی فرصت ها و موانع پیاده سازی اینترنت اشیا در کشت و صنعت کشور پرتغال
62. بررسی فون راسته Symphypleona از رده پادمان (Collembola) در مناطق مختلف شهرستان بهشهر به همراه معرفی یک گونه جدید برای فون ایران
63. ارزیابی کیفیت بهداشتی پساب نیروگاه های سیکل ترکیبی جهت استفاده مجدد در آبیاری (مطالعه موردی: نیروگاه منتظر قائم)
64. تحلیل عوامل موثر بر توسعه کشاورزی دقیق در ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل راهبردی و روش های تصمیم سازی چندمعیاره
65. نقش سیلیکون و اهمیت کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
66. رابطه بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی
67. بررسی تاثیر دانش کشاورزان بر پایداری اقتصادی و زیست محیطی کشاورزان شهرستان سیرجان
68. اوضاع اقتصادی بندرعباس در دوره پهلوی اول ۱۳۲۰-۱۳۰۴
69. برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش های WUCOLS، PF و IPOS (کرج)
70. بررسی نگرش و تمایل کشاورزان و کارشناسان در بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک
71. ایجاد ارزش افزوده در پسماندها و فرآورده های حیوانی
72. موانع و مشکلات کسب و کارهای مبتنی بر تعاونی های دانشجویی کشاورزی: مطالعه ای پدیدارشناسانه در غرب کشور
73. اثرات بالقوه سیانوباکتر اسپیرولینا (.Spirulina sp) به عنوان کود زیستی
74. اهمیت خاک از دیدگاه قرآن کریم
75. بازتاب تعاملات سیاسی ایران و ایالت متحده در دگردیسی اقتصاد سیاسی جامعه ایران(۱۳۵۷-۱۳۳۲ش)
76. طراحی الگو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرمابا تاکید بر مدیریت جامع نوآوری (TIM) در استان کرمان
77. مدیریت ریسک در تولید محصول زعفران
78. مروری بر مفاهیم آبهای نامتعارف، چالشها و استانداردهای موجود برای استفاده مجدد از آنها در بخش کشارزی
79. نقش تراکم های زهکشی بر تغییرات عمق خاک و شیب تولید رسوب به کمک زاویه برخورد آن ها در زمین های کشاورزی
80. دستگاه باغبانی با قابلیت تبدیل به بیلچه، گرفتن نهال ، ایجاد حفره، شن کشی و چنگک
81. بررسی کارآیی بازاریابی محصولات زراعی منتخب مزارع خانوادگی خرد روستایی مطالعه ی موردی (شهرستان باشت)
82. بررسی نقش مکانیزه کردن کشاورزی در توسعه اشتغالزایی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)
83. بررسی استخراج و خصوصیات پکتین از پوست هندوانه
84. کشاورزی دقیق با استفاده از تصویربرداری چندطیفی هوایی به وسیله پهپاد جهت تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت
85. اهمیت بخش کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی پایدار ایران: مرور سیستماتیک بر مطالعات
86. شناسایی و ارزیابی گروداران در حکمرانی منابع آب زیرزمینی (مورد مطالعه: دشت همدان-بهار)
87. دسترسی سلسه مراتبی به منظر مثمر و ثمره منظر در باغهای ایرانی شهر بیرجند
88. ارتباط بین تولیدات غذایی، تغییرات آب و هوایی، غذاهای پایدار و امنیت غذایی
89. شناسایی و دسته بندی فرصت های راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی: کاربرد روش دلفی
90. ارائه مدلی کارا جهت محاسبه تخفیفات کشاورزی درطرح های مدیریت مصرف انرژی برق
91. تحلیلی بر آلودگی خاک و آثار آن بر اقتصاد کشاورزی مورد شناسی: آلودگی خاک و آثار آن بر کشت شاهی در سیستان
92. عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شه
93. آسیب شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص های موثر بر تصمیم گیری
94. جایگاه کشاورزی سنتی و مدرن در پایداری اجتماعات روستایی با توجه به معرفی نظریه شبکه روستایی "rural web"
95. خاک شناسی از دیدگاه قرآن و روایات
96. بررسی تحلیلی وضعیت مکانیزاسیون تولیدات زراعی و باغی در ایران
97. کاربرد سنجش از دور در مدیریت بهینه آب، خاک و گیاه
98. مروری بر پتانسیل تلفیق اینترنت اشیا و سامانه اطلاعات مکانی برای بهبود فعالیت های کشاورزی
99. طراحی الگوی مفهومی راهبردهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران و شرایط مداخله گر موثر بر آن
100. امکان سنجی تولید پسته کم نهاده (مطالعه موردی: منطقه دشت رباط شهربابک)