خانم دکتر مریم آذرخشی

Dr. Maryam Azarakhshi

دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (282035)

28
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی