آقای دکتر علی رسول زاده

Dr. Ali Rasoulzadeh

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246933)

137
58
2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی