آقای پروفسور کیومرث سفیدی

Prof. Kiomars Sefidi

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493565)

54
55
2
1
4
2
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب جنگل شناسی همگام با طبیعت (دانشگاه محقق اردبیلی) - 1401 - فارسی
  • کتاب اکولوژی جنگل (جهاد دانشگاهی) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد تمام (1397-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی (1390-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر بر تر استان در حوزه منابع طبیعی (1397)
  • پژوهگشر برتر دانشجویی دانگشاه تهران (1387)
  • رتبه یک کنکور دکتری تخصصی دانشگاه تهران (1386)
  • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد (1384)