خانم دکتر رقیه جهدی

Dr. Roghayeh Jahdi

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (464550)

28
14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی