خانم دکتر فریبا اسفندیاری

Dr. Fariba Esfandiari

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177264)

93
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی