آقای دکتر محسن عباسی

Dr. Mohsen Abasi

استادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178743)

43
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی