آقای دکتر علیرضا سپاسخواه

Dr. Alireza Sepaskhah

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181471)

85
109
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی