آقای مهندس مسعود پورغلام آمیجی

Engineer Masoud Pourgholam-Amiji

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407858)

19
47
4
3
2
7

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی (جهاد دانشگاهی) - 1402 - فارسی
  • کتاب روش‌های ارتقای بهره‌وری آب محصولات عمده کشاورزی (شهرآب و آینده‌سازان) - 1400 - فارسی
  • کتاب کنترل آلودگی فسفر (راهبردها و سیاست‌ها) (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) - 1399 - فارسی
  • پایان نامه بررسی امکان کشت و تولید برنج در حضور آب زیرزمینی کم‌عمق و شور (دانشگاه تهران) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی