ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم دکتر گلاله غفاری

Doctor Golaleh Ghaffari

پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف ULRP

محور تخصصی:مهندسی آب و هیدرولوژی

Researcher ID: (107462)

استاد مدعو
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت گلاله غفاری در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
انجمن متخصصان محیط زیست
ارزیابی محیط زیست ایران
انجمن سامانه‌های جمع‌آوری آب کشور
انجمن سیستم‏های سطوح آبگیر باران ایران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
جمعیت همیاران سلامت روان بهزیستی استان کردستان
انجمن حمایت از زنان بهزیستی استان کردستان
سازمان ملی جوانان استان کردستان
ستاد احیای دریاچه ارومیه
کارگروه اتاق فکر استانداری و جهاد دانشگاهی استان کردستان
گروه تخصصی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)
باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
کمیته علمی کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، 3-5 اردیبهشت ماه 1392،‌ معاونت پژوهش جهاد دانشگاهی
کمیته اجرایی کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، 3-5 اردیبهشت ماه 1392،‌ معاونت پژوهش جهاد دانشگاه
کمیته اجرایی سومین همایش ملی آسیب‏های پنهان، آذر ماه 1390،‌ معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستا
کمیته علمی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، 3 و 4 اردیبهشت ماه 1398،‌ معاونت پژوهش جهاد د

مقالات بین المللی خارج از کشور گلاله غفاری

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Kamran Chapi, Golale Ghafari, Temperature variability in Kurdistan province, Iran, Journal of University of Duhok
2Golale ghafari, Hamid Reza Mojaradi, Jahedeh Tekyeh Khah, Study approaches in lowering dust in roofed public and private places, The second International Conference on the environmental hazards, 7 -8 November 2014, kharazmi University, Tehran
3Golale ghafari, Mehdi Varmazyar , Jahedeh Tekyeh Khah, Spatial analysis of road accidents under the impact of climate phenomena using by GIS (case study: Sanandaj- Marivan road), The second International Conference on the environmental hazards, 7 -8 November 2014, kharazmi University, Tehran
4Kamran Chapi, Golale ghafari, Detection of Trend in Mean Temperature of Western Iran, International Congress on Environmental Crises and its Solutions, 2013-02-13 - 2013-02-14 Ahvaz
5Golale ghafari, Kamran Chapi, Azadeh Kaatebi Kord, Mapping the effects of Climate Change on the temperature parameters in Kurdistan, Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
6Golale ghafari, Jhale Kalvandi, Jahedeh Tekyeh Khah, Study the time and place distribution in the occurrence and frequency of dry and wet years in 35 years ago in Sanandaj,Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
7Mehdi Varmazyar, Jahedeh Tekyeh Khah, Golale ghafari, Hassan Ghadermarzi, Assessment of ecologic potential of Marivan City in developing tourist activities with using SWOT Model, Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
8Jahedeh Tekyeh Khah, Mohamad Azad Ahnadi, Golale ghafari, Study the recreational opinions and demands of visitors/tourists (case study: Abidar park in Sanandaj), Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
9Golale ghafari, Hamid Reza Mojaradi, Mehdi Varmazyar, Jahedeh Tekyeh Khah, Study the amount of people’s knowledge on dust and suspended particles phenomena in few years ago (case study: Kurdistan Privince), Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosys
10Jahedeh Tekyeh Khah, Hamid Reza Mojaradi, Golale ghafari, Esmaeel Sadeghi, Study the tourist-friendly climate of Sanandadj for absorbing tourists, Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
11Hamid Reza Mojaradi, Golale ghafari, Jahedeh Tekyeh Khah, Evaluation of the number of days with dust (case study: Kurdistan Privince), Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
12Kamran Chapi, Golale ghafari, Azadeh Kaatebi Kord, Study the sudden changes in limit indexes of temperature (case study: Kurdistan Privince), Third International Symposium on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2012, Research Institute of khzari ecosystem
13Keyvan Karimizadeh, Golale ghafari, Soheila Yoneszadeh Jalilli, The role of popular participation in watershed management plans, The first international conference on water crisis, University of Sistan and Baluchestan, 2008
14Golale ghafari, Monir Tabatabaezadeh, Keyvan Karimizadeh, Moslem Chabok, Determination of the Most Suitable Method for Estimation of Suspended Sediment in Hydrometric, Stations Upland of Latian and Taleghan Dams, Eighth International Conference on River Engineering, Ahvaz, 2009
15Golale ghafari, Zahra Mohebi, Soheila Yoneszadeh Jalilli, Evaluation of the drought in the Gilan province with statistical indicators SIAP, Second International Conference on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2011, Research Institute of khzari ecosystem
16Moslem Chabok, Monir Tabatabaezadeh, Keyvan Karimizadeh, Golale ghafari, Assessment of wind erosion intensity by using IRIFR Model (Case study: part of Tabas area), Second International Conference on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2011, Research Institute of khzari ecosystem
17Golale ghafari, Keyvan Karimizadeh, Bahar Salavati, Rangin Haidari, Determining suitable experimental method for assessment of runoff water in Keshar basin, Second International Conference on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2011, Research Institute of khzari ecosystem
18Keyvan Karimizadeh, Golale ghafari, Moslem Chabok, Estimation of the runoff water height in small watershed basins Using empirical methods, Second International Conference on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2011, Research Institute of khzari ecosystem
19Soheila Yoneszadeh Jalilli, Sadat Feiznia, Hassan Ahmadi, Golale ghafari, Zahra Mohebi, Detecting the source of sediments for determining the potential of sediment and deposit removal in rock science units in Khour and Sefidarak watershead, Second International Conference on Climate Change and dendrochronology in natural ecosystems, 27-29 may 2011

مقالات گلاله غفاری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی طرح های آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز کن از دیدگاهمدیریت جامع منابع طبیعیچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت حوزه های آبخیز با استفاده از RS , GIS ( مطالعه موردی، حوزه آبخیز سفیدرود )چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
3دریافت فایل PDF مقالهنقش مشارکت‏های مردمی در طرح‎های آبخیزداری و حوزه‎های آبریزاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش جهت برآورد رسوب معلق در یستگاه های بالا دست حوضه سد لتیان و طالقانهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آثار زیست محیطی طرح آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه های آبخیز شمال و جنوب زنجان)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهنقش مشارکت های مردمی در طر حهای آبخیزداری و حوزه های آبریزپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقادیر روانآب حاصل از روشهای تجربی با دادههای واقعی در حوزه آبخیز تالون - رندانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند بارش های فصل بهار در استان کردستانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازههای گابیونی و سنگی ملاتی احداث شده در حوزه آبخیز کنهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS(مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بارشهای فصلی در ا ستان کردستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات متوسط درجه حرارت سالانه در ایستگاه های غرب ایرانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرایندبارش - رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زمین ریخت های کارستی با تکیه بر مطالعه سینک هول هااولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهشناخت زمین ریخت های کارستی (دولین ها)جهت مدیریت بهتر آبخوان های کارستیاولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهDetection of Trend in Mean Temperature of Western Iranهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی راه کارهای کاهش گرد و غبار در اماکن عمومی و خصوصی مسقفدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی تصادفات جاده ای تحت تأثیر پدیده های اقلیمی با کمک GIS مطالعه موردی محور سنندج- مریواندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اثرات تغییر اقلیم بر روند پارامترهای دمایی در استان کردستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
20دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی رواناب ماهانه حوضهی آبخیز قروه-دهگلان با استفاده از مدل بارش-رواناب IHACRESدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم جهانی بر بارش با استفاده از روش من کندال (استان کرمانشاه)سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رسوبدهی ویژه در دوره زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری با کمک GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشار)سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت1398
23بررسی اثرات تغییر اقلیم جهانی بر بارش با استفاده از روش من کندال (استان کرمانشاه)، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت، گلاله غفاری، جاهده تکیه خواه، شلیر کاتورانی، اردیبهشت 1398 جهاد دانشگاهی کردستان1398
24گلاله غفاری، جاهده تکیه خواه، شلیر کاتورانی، بررسی تغییرات رسوبدهی ویژه در دوره زمانی قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری با کمک GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشار)، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت، اردیبهشت 1398، جهاد دانشگاهی کردستان1398
25گلاله غفاری، کامران چپی، بررسی روند تغییرات متوسط درجه حرارت سالانه در غرب ایران، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 13901390
26گلاله غفاری، کامران چپی، مریم کریمی، بررسی روند بارش‌های فصلی در استان کردستان با استفاده از آزمون Mann- Kendall، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 13901390
27مریم کریمی، محمد صادق عزیزیان، گلاله غفاری، شبیه سازی فرآیند بارش، رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 13901390
28آزیتا فراشی، گلاله غفاری، زهرا فراشی، ارزیابی آثار زیست محیطی طرح‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوضه‌های شمال و جنوب زنجان)، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور با محور مدیریت پایدار بلایایی طبیعی، اردیبهشت 1388،‌ دانشگاه1388
29سادات فیض نیا، سهیلا یونس زاده جلیلی، گلاله غفاری، بررسی تراوایی و سیل‌خیزی واحدهای سنگی در زیرحوضه دنبلید حوزه آبخیز طالقان، اولین همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد شهر ری، آبان ماه 13881388
30کیوان کریمی زاده، گلاله غفاری، سهیلا یونس زاده جلیلی، بررسی اثرات زیست محیطی خشکسالی در حوزه‌های آبخیز، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 13881388
31گلاله غفاری، کیوان کریمی زاده، مدیریت منابع آب جهت پایداری اکوسیستم‌ها، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران، خرداد 13881388
32گلاله غفاری، کیوان کریمی زاده، محمد خسروی، مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی با تأکید بر اقدامات آبخیزداری، سومین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، دانشگاه کردستان، اسفند 13871387
33گلاله غفاری، سهیلا یونس زاده جلیلی، شناخت زمین‌ریخت‌های کارستی (دولین‌ها) جهت مدیریت بهتر آبخوان‌های کارستی، اولین همایش منطقه‌ای اکوسیستم‌های آبی داخلی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،‌ آذرماه 13871387
34سهیلا یونس زاده جلیلی، گلاله غفاری، شناخت زمین‌ریخت‌های کارستی با تکیه بر مطالعه سینک هول‌ها، اولین همایش منطقه‌ای اکوسیستم‌های آبی داخلی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر،‌ آذرماه 13871387
35گلاله غفاری، سهیلا یونس زاده جلیلی، بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی خشکسالی در حوزه‌های آبخیز، همایش خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری و راه‌های مقابله با آن، مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهر کرد، آبان ماه 13871387
36سهیلا یونس زاده جلیلی، گلاله غفاری، بررسی اثرات زیست محیطی خشکسالی در حوزه‌های آبخیز، همایش خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری و راه‌های مقابله با آن، مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهر کرد، آبان ماه 13871387
37گلاله غفاری، رنگین حیدری، ارزیابی روش‌های جاستین، ایکار و کوتاین در برآورد آبدهی حوزه آبخیز رندان، ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور با محور مدیریت پایدار بلایایی طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 13891389
38گلاله غفاری، کیوان کریمی زاده، رنگین حیدری، مقایسه مقادیر رواناب حاصل از روش‌های تجربی با داده‌های واقعی در حوزه آبخیز تالون – رندان، ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری کشور با محور مدیریت پایدار بلایایی طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 13891389
39سهیلا یونس زاده جلیلی، کیوان کریمی زاده، گلاله غفاری، بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد زمین‌لغزش در قسمتی از حوزه آبخیز طالقان، دومین همایش مرتع، آبخیز و بیابان، 4 اسفند 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران1389
40گلاله غفاری، حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، رنگین حیدری، بررسی فنی سازه‌های گابیونی و سنگی ملاتی احداث شده در حوزه آبخیز کن، دومین همایش مرتع، آبخیز و بیابان، 4 اسفند 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران1389
41گلاله غفاری، کیوان کریمی زاده، رنگین حیدری، معصومه شهبازی، بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوبدهی در حوزه آبخیز امام‌زاده داوود، دومین همایش مرتع، آبخیز و بیابان، 4 اسفند 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران1389
42گلاله غفاری، حمید رضا مجردی، مهدی ورمزیار، اسماعیل صادقی، بام‌های سر سبز و باغ‌های عمودی راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات تغییر اقلیم، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390
43کامران چپی، گلاله غفاری، اثرات تغییر اقلیم بر روند بارش‏های فصل بهار در استان کردستان، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390
44دکتر جاهده تکیه خواه، مهدی ورمزیار، گلاله غفاری، توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی شهرستان مریوان، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390
45حمید رضا مجردی، گلاله غفاری، دکتر جاهده تکیه خواه، مهدی ورمزیار، اثرات زیست محیطی بام‌های سبز در معماری پایدار، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390
46گلاله غفاری، حمید رضا مجردی، حسن قادرمرزی، دکتر جاهده تکیه خواه، اسماعیل صادقی، مدیریت حوزه‌های آبخیز با مدل Arc Hydro در سیستم اطلاعات جغرافیایی، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390
47گلاله غفاری، حمید رضا مجردی، حسن قادرمرزی، دکتر جاهده تکیه خواه، اسماعیل صادقی، مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب با کمک GIS و مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالون- رندان)، اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، اسفند 1390، دانشگاه پیام نور سقز1390

مقالات گلاله غفاری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1گلاله غفاری، علی سلاجقه، علیرضا مساح بوانی، علیرضا مقدم نیا، هدایت فهمی، مسعود آقا محمدحسین تجریشی، ارزیابی مدل سطح زمین VIC-3L در شبیه‏سازی دبی روزانه حوزه آبخیز قره ‏سو، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری1398
2گلاله غفاری، علی سلاجقه، علیرضا مساح بوانی، علیرضا مقدم نیا، هدایت فهمی، مسعود آقا محمدحسین تجریشی، ارزیابی داده‏های اقلیمی مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان مدت جوی (ECMWF) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره‏ سو)، مجله پژوهش‏های اقلیم شناسی،1398
3گلاله غفاری، علی سلاجقه، علیرضا مساح بوانی، محمد رضا رمضانی، شبیه ‏سازی شاخص سطح برگ (LAI) با مدل دینامیکی BIOME-BGC در مراتع حوزه آبخیز قره ‏سو، مجله مرتع و آبخیزداری1398
4گلاله غفاری، علی سلاجقه، علی رضا مساح بوانی، اکوهیدرولوژی و نقش پوشش گیاهی بر بیلان آب اکوسیستم ‏ها تحت اثر تغییر اقلیم، اکوهیدرولوژی1398
5گلاله غفاری، حسن احمدی، امید بهمنی، علی اکبر نظری سامانی، بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان، مجله علمی و پژوهشی مرتع و آبخیزداری1396
6گلاله غفاری، حسن احمدی، امید بهمنی، علی اکبر نظری سامانی، انتخاب مناسب ‏ترین روش برآورد رسوب معلق در حوزه آبخیز کن، مجله علمی و پژوهشی مرتع و آبخیزداری1396
7حسن احمدی، گلاله غفاری، امید بهمنی، علی اکبر نظری سامانی، ارزیابی اثر طرح‌ آبخیزداری حوضه آبخیز کن بر میزان فرسایش و رسوب، مجله علمی و پژوهشی مرتع و آبخیزداری1394
8گلاله غفاری، محمد مهدوی، اثر دوره های خشکسالی و ترسالی بر میزان رسوب ویژه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1393
9گلاله غفاری، حسن احمدی، امید بهمنی، علی اکبر نظری سامانی، پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن باروش پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات جغرافیایی1392
10سادات فیض نیا، گلاله غفاری، کیوان کریمی زاده، منیر السادات طباطبایی، تعیین مناسب‌ترین روش جهت برآورد رسوب معلق در ایستگاه‌های بالادست حوضه سد لتیان و طالقان، مجله علمی و پژوهشی محیط زیست طبیعی1390
11گلاله غفاری، اثر چرای دام بر مرتع، مجله انجمن علمی مرتع و آبخیز دانشگاه کردستان1386

تالیفات گلاله غفاری

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاباتمسفر و هیدروسفر در قرآنانتشارات جهاد دانشگاهی تهران1392فارسی
2طرح پژوهشیمشارکت جوامع محلی در کنترل کانون‏ های گرد و غبار در حوزه آبخیز دریاچه ارومیهدانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1398فارسی
3طرح پژوهشیپیاده سازی پهنه‌بندی اگرواکولوژیک در حوزه آبخیز دریاچه ارومیهدانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1398فارسی
4طرح پژوهشیآفرینش از آغاز تا پیدایش حیات در زمین؛ مطالعه تطبیقی نظریات علوم طبیعی با آیات قرآنیبنیاد ملی نخبگان1397فارسی
5طرح پژوهشیحذف نیترات از آب‏ های آشامیدنی شهریبنیاد ملی نخبگان1397فارسی
6طرح پژوهشیارزیابی خشکسالی هواشناسی در بخشی از حوضه آبخیز دریاچه ارومیه واقع در استان کردستان و ارائه راهکارهای مدیریتی برای مقابله با اثرات آن بر منابع آبمعاونت پژوهش جهاد دانشگاهی تهران1393فارسی
7طرح پژوهشیبررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش با تکیه بر تحلیل سری‏ های زمانیآب منطقه ای استان کرمانشاه1392فارسی
8طرح پژوهشیتهیه نقشه جامع کیفیت آب استان کرمانشاهآب منطقه ای استان کرمانشاه1392فارسی
9طرح پژوهشیتعیین احتمال وقوع دبی‌های اوج رودخانه‌ها به تفکیک منشأ تشکیل سیلاب‌ها و مقایسه آن‌ها با توزیع‌های متداول (مطالعه موردی: سراب رودخانه کرخه)معاونت پژوهش دانشگاه تهران1389فارسی
10طرح پژوهشیبررسی روند متغییرهای دمایی در سطح استان کردستانمعاونت پژوهش دانشگاه کردستان1389فارسی
11طرح پژوهشیبررسی اثرات تغییر اقلیم بر محصولات استراتژیک کشاورزی استان کردستانمعاونت پژوهش دانشگاه کردستان و استانداری کردستان1390فارسی
12طرح پژوهشیبررسی راهکارهای کاهش گرد و غبار در اماکن عمومی و خصوصیمعاونت پژوهش دانشگاه کردستان و استانداری کردستان1390فارسی
13طرح پژوهشیپهنه‌بندی حوادث جاده ای استان کردستان با تأکید بر عناصر اقلیمی کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سازمان هلال احمر استان کردستان1389فارسی
14طرح پژوهشیبررسی تأثیر بازه زمانی داده‌های مورد استفاده در پهنه‌بندی و تعیین اقلیم به روش‌های آمبرژه و دومارتن اصلاح شده با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: استان کردستان)معاونت پژوهش دانشگاه آزاد واحد سنندج1390فارسی
15طرح پژوهشیآسیب شناسی پارک‌ها و فضاهای سبز تفریحی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)معاونت پژوهش دانشگاه کردستان و استانداری کردستان1390فارسی
16طرح پژوهشیبررسی مناطق جرم خیز در استان کردستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)استانداری استان کردستان1389فارسی
17طرح پژوهشینقش پوشش گیاهی در کاهش اثرات گرد و غباراستانداری استان کردستان1389فارسی
18طرح پژوهشیبررسی و شناسایی مناطق جرم خیز استان کردستان (اطلس جغرافیایی جرم)سازمان زندان‌های استان کردستان1390فارسی
19طرح پژوهشیبررسی اثرات خشکسالی‌های اخیر بر پتانسیل منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی استان کردستان مطالعه موردی: حوزه آبریز قزل اوزنآب منطقه ای استان کردستان1390فارسی
20طرح پژوهشیبررسی و تحلیل علل مشارکت ضعیف بهره برداران در سرمایه گذاری، تشکیل تعاونی‏ها و تصمیم گیری در مراحل مختلف طرح ‏های تأمین و انتقال آب استان کردستانآب منطقه ای استان کردستان1391فارسی
21طرح پژوهشیتهیه نقشه توریسمی شهر سنندج با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)شهرداری استان کردستان1391فارسی
22طرح پژوهشیبررسی عملکرد شهرداری شهر سنندج در سال 1390 با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)شهرداری استان کردستان1390فارسی
23طرح پژوهشیمکانیابی مناطق مستعد گردشگری و تعیین فعالیت ‏های مناسب آن در شهر سنندجاستانداری استان کردستان1392فارسی
24طرح پژوهشیتعیین فعالیت‌های مناسب برای سایت‌های گردشگری جهت سرمایه‌گذاری در استان کردستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)استانداری استان کردستان1391فارسی
25طرح پژوهشیمکان یابی مناطق مستعد جهت اسکان موقت ناشی از بلایای طبیعی شهرهای سنندج، مریوان، بانه و سقزاستانداری استان کردستان1393فارسی
26طرح پژوهشیبرآورد بار رسوب معلق در حوزه آبریز سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیمعاونت پژوهش دانشگاه کردستان1389فارسی
27گزارشمطالعات استعدادیابی اراضی حوزه آبخیز ‏دولبندی سد قشلاق سنندجاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1392فارسی
28گزارشمطالعات استعدادیابی اراضی حوزه آبخیز اسلام دشت شهرستان مریواناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1392فارسی
29گزارشمطالعات استعدادیابی اراضی حوزه آبخیز چراغ ویس شهرستان سقزاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1392فارسی
30گزارشمطالعات جامع حوزه آبخیز سفیدرود در استان کردستاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1390فارسی
31گزارشبررسی عملکرد اتوبوس‌رانی شهرستان سنندج و تهیه نقشه ایستگاه‌ها با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)شهرداری استان کردستان1390فارسی
32گزارشمطالعات حوزه آبخیز کن در استان تهرانشهرداری منطقه 5 استان تهران1387فارسی
33طرح پژوهشیمطالعات هوا و اقلیم‌شناسی مکانیابی توسعه باغات در اراضی شیبدار استان کردستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GISسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان1389فارسی
34طرح پژوهشیمکانیابی توسعه باغات در مناطق شیبدار در استان کردستان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GISسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان1390فارسی
35طرح پژوهشیمکانیابی توسعه باغات در مناطق شیبدار در استان مرکزی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GISسازمان جهاد کشاورزی استان کردستان1389فارسی
36گزارشبررسی و انجام مطالعات فیزیوگرافی حوزه آبخیزگاو دره در شهرستان سنندجمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان1389فارسی
37گزارشبررسی و انجام مطالعات فیزیوگرافی حوزه آبخیز کلکان در سنندجمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان1389فارسی
38گزارشبررسی و ارزیابی قابلیت اراضی حوزه آبخیز حسین آباد کردستاندانشگاه کردستان1386فارسی
39گزارشمطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز خامسان شهرستان کامیاراناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1391فارسی
40گزارشمطالعات جامع مدیریت منابع طبیعی روستای دزلی شهرستان مریوان (مطالعات هواشناسی)اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1393فارسی
41گزارشانجام مطالعات تلفیق و سنتز حوزه آبخیز مرادقلی در شهرستان بیجاراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1391فارسی
42گزارشنظارت علمی بر مطالعات فیزیوگرافی حوزه آبخیز شوراب شهرستان قروهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1391فارسی
43گزارشنظارت علمی بر مطالعات فیزیوگرافی حوزه آبخیز قلعه گاه شهرستان سقزاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1391فارسی
44گزارشنظارت علمی بر مطالعات فرسایش و رسوب حوزه آبخیز شوراب شهرستان قروهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان1391فارسی
45گزارششناسنامه دار کردن مساجد استان کردستان و آذربایجان غربی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GISسازمان تبلیغات اسلامی غرب کشور1391فارسی
46طرح پژوهشیبررسی دیدگاه‏ های شهروندان استان کردستان در مورد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ‏ای خبرگان رهبریاستانداری استان کردستان1391فارسی
47طرح پژوهشیبررسی دیدگاه ‏های شهروندان سنندجی در مورد عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهریاستانداری استان کردستان1390فارسی
48پایان نامهخشکسالی، اثرات و راه‌کارهای مقابله با آن با تأکید بر اقدامات آبخیزداریسمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران1387فارسی
49پایان نامهارزیابی اثر طرح‌های آبخیزداری اجرا شده بر میزان فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن)پایان ‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران1388فارسی
50پایان نامهبررسی امکان پیش ‏بینی رسوبات معلق با استفاده از مدل هیبرید منحنی سنجه رسوب و شبکه‏ ی عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه ‏های گلینک و افجه)سمینار 1 دکتری، دانشگاه تهران1393فارسی
51پایان نامهبررسی اثرات خشکسالی بر سطح آب دریاچه سد قشلاق سنندج و پوشش گیاهی منطقه با کمک سنجش از دور (RS) و تحلیل سری‏ های زمانی تصاویر ماهواره ‏ایسمینار 2 دکتری، دانشگاه تهران1393فارسی
52پایان نامهکاربرد تکنیک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشه شماره منحنی (CN) جهت برآورد دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسلام دشت مریوان)موضوع ویژه دکتری، دانشگاه تهران1394فارسی
53پایان نامهعدم قطعیت مدل‏ های AOGCM در بررسی اثر تغییر اقلیم بر اکوهیدرولوژی حوزه آبخیز قره ‏سورساله دکتری، دانشگاه تهران1398فارسی
54پایان نامهکاربرد سنجش از دور (RS) در برآورد مؤلفه ‏های بیلان آب در مدل ‏های سطح زمین (LSMs)فرصت مطالعاتی دکتری1397فارسی
55طرح پژوهشیطراحی مدل معیشت پایدار روستایی مبتنی بر زیست بوم روستاییبنیاد ملی نخبگان1399فارسی
56گزارشهمکاری دوجانبه با کشورهای منتخب جهت استفاده از تجارب موفق کشورهای منتخب با هدف بهبود معیشت جوامع محلی مبتنی بر بند (35-2- قراداد مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه سال 1397)دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1397فارسی
57گزارشهمکاری با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA) مبتنی بر بند (41-3 قراداد مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه سال 1397)دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1397فارسی
58گزارشمطالعه شاخص ‏های مؤثر بر تغییرات رواناب در سطح حوضه مبتنی بر بند 1-45- قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه سال 1397دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1397فارسی
59گزارشگزارش همکاری با آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (JICA) مبتنی بر بند (41-3 قراداد ""مطالعه و طراحی نجات دریاچه ارومیه" سال 1398دانشگاه صنعتی شریف، ستاد احیای دریاچه ارومیه1399فارسی
60طرح پژوهشیشناسایی پتانسیل‏های درآمدزایی سدها، تاسیسات آبی، شبکه‏های آبیاری و زهکشی استان کردستانشرکت آب منطقه ای استان کردستان1397فارسی
61کتابتدوین سند ارتقاء وضعیت اجتماعی- فرهنگی در استان کردستاناستانداری استان کردستان1399فارسی

سوابق استادی گلاله غفاری

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استاد مدعو1393-1400
2استاد مدعو1389-1392

تحصیلات تخصصی گلاله غفاری

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1د. مدیریت کسب و کار MBAکارشناسی ارشد1398-1400
2علوم و مهندسی آبخیز- مدیریت منابع آبدکتری حرفه ای1393-1398
3علوم و مهندسی آبخیز- مدیریت حوزه های آبخیز شهریکارشناسی ارشد1386-1388
4علوم و مهندسی آبخیزداریکارشناسی1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی گلاله غفاری

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار صنعتیپژوهشگر ستاد احیای دریاچه ارومیه (ULRP) در دانشگاه صنعتی شریف 1395-1400
2سابقه کار صنعتیهمکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و آژانس همکاری‏ های بین المللی ژاپن (JICA)1395-1400
3سابقه کار دانشگاهیمدرس و پژوهشگر منابع آب و کارآفرینی در دانشگاه تهران1390-1400
4سابقه کار صنعتیمدیر مرکز خدمات تخصصی آب و خاک جهاد دانشگاهی استان کردستان1390-1395
5سابقه کار صنعتیپژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان1388-1390
6سابقه کار صنعتیمدیر پروژه در شرکت های مهندسین مشاور استان کردستان و استان تهران (مهندسین مشاور مهاب گستر زاگرس، مهندسین مشاور هیام طرح نو، مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب و انرژی و مهندسین مشاور آب و محیط زیست پایدار دانشگاه صنعتی شریف) 1388-1400
7سابقه کار دانشگاهیمدرس و پژوهشگر در دانشگاه کردستان، علمی کاربردی و پیام نور1388-1392
8سابقه کار صنعتیرییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی خدماتی آرین گستر نیاوران و بازرس علی البدل شرکت تعاونی پارس بنیان آبخیز1382-1400

جوایز و افتخارات گلاله غفاری

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1برگزیده جشنواره ایده ‏ها و محصولات نوآورانه با تأکید بر مشارکت مردم براي احیاي دریاچه ارومیه برگزار شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در آبان ماه 13981398
2برگزیده چهارمین جایزه "شهید احمدی روشن" از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1399-13981398
3برگزیده سومین جایزه "شهید احمدی روشن" از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1398-13971397
4برگزیده دومین جایزه "شهید احمدی روشن" از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1397-13961396
5برگزیده جایزه "ویژه تحصیلی" از بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1396-13951395
6برگزیده جایزه "پژوهشگر برتر" استان البرز در هفته پژوهش در سال 13951395
7برگزیده جایزه "ویژه تحصیلی" از بنیاد حامیان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1395-13941395
8کسب رتبه اول مقطع دکتري در بين ورودي‏ های سال 1393 در دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1394-13931395
9نفر اول آزمون جامع دکتری در بين ورودي‏ های سال 1393 در سال تحصیلی 1395-13941394
10برگزیده جایزه "نويسنده جوان برتر کشور" براي تأليف کتاب "هيدروسفر و اتمسفر در قرآن" در نخستين همايش "ديدار و گفت و گوي نويسندگان جوان کشور و معرفي نويسندگان جوان برگزيده" در شاخه گرايش به موضوعات بين رشته‌اي در سال 13931393
11نفر اول آزمون عمومی و تخصصی بورسيه اعزام به خارج دکتري سال 1394-1393 از وزارت علوم ایران1393
12کسب رتبه اول آزمون تخصصي دکتري نيمه متمرکز سازمان سنجش کشور در سال 13931393
13برگزیده جایزه "پژوهشگر برتر" استان کردستان در هفته پژوهش در سال 13921392
14کسب رتبه اول آزمون کارشناسي ارشد در سال 1386 در سهميه استعدادهاي درخشان1386
15دریافت جایزه "دانش آموخته برتر" از بنياد ملي نخبگان در مقطع کارشناسی ارشد در سال 13861386
16دریافت جایزه "دانش آموخته رتبه اول" در دوره كارشناسي در دانشگاه کردستان در سال 13861386

سوابق حضور گلاله غفاری در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1سازه ‏های گلخانه ‏ای و بسترهای کشت هیدروپونیکانجمن علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران1398
2آشنایی با تکنولوژی بتنسازمان نظام مهندسی ساختمان البرز و سازمان مدیریت و برنامه1398
3جادوی کلمات در ارتباطاتمرکز مشاوره دانشگاه تهران1398
4حسابداری آبستاد احیای دریاچه ارومیه دانشگاه صنعتی شریف1398
5water Accountingواحد آموزش الکترونیک سازمان فائو1398
6Water productivity, the yield gap and nutrition: the case of Ethiopiaواحد آموزش الکترونیک سازمان فائو1398
7کارگاه آموزشی مدیریت ریسکسازمان استاندارد کرج بنیاد ملی نخبگان استان کرج1398
8کارگاه آموزشی تجاری سازیبنیاد نخبگان استان تهران1398
9کارگاه آموزشی ارائه موثربنیاد نخبگان استان تهران1398
10کارگاه آموزشی برنامه‏ریزی و مدیریت پروژهبنیاد نخبگان استان تهران گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف، دکتر مرتضی باقرپور عضو هیئت علمی دانش1397
11دوره آموزشی شبیه سازی پوشش گیاهی با مدل APSIMگروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر سعید صوفی زاده هیئت علمی پ1397
12پرورش دهنده قارچ صدفی کد دوره آموزشی: 2524953سازمان فنی و حرفه‏ای استان البرز1397
13تهیه نقشه‏های کاداستر زراعیجهاد کشاورزی شهرستان کرج و بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی1397
14دوره آموزش کاربرد تصاویر ماهواره‏ای در کشاورزیجهاد کشاورزی شهرستان کرج و بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز1397
15دوره آموزشی آشنایی با کاربرد پهبادها در کشاورزی محلول پاشی، سم پاشی، طیف سنجی (آنالیز آب، خاک و بیماری‏های گیاهی)جهاد کشاورزی شهرستان کرج و بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز1397
16فروشندگی گیاهان دارویی کد دوره آموزشی : 2511712سازمان فنی و حرفه‏ای استان البرز، مهندس اعظم ماه نسایی1397
17پرورش دهنده گیاهان دارویی کد دوره آموزشی : 2387602سازمان فنی و حرفه‏ای استان البرز، مهندس اعظم ماه نسایی1397
18کارگاه آموزشی سیستم عامل لینوکس (Linux)گروه آبیاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1396
19جایگاه رسالت زندگی با استفاده از NLPمرکز مشاوره دانشگاه تهران1396
20پایگاه‏های داده‏های هواشناسی و تجزیه و تحلیل آنهاانجمن علمی گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی1396
21دوه آموزشی نرم افزار اقلیمی SDSMانجمن علمی گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی1396
22برنامه نویسی به زبان Rانجمن علمی گروه مهندسی منابع آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی1396
23برنامه نویسی به زبان MATLAB کد دوره آموزشی :سازمان فنی و حرفه‏ای استان البرز1395
24مهارت اطلاع یابی در منابع علمی الکترونیکی بر اساس استاندارد ACRLکتابخانه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران1395
25آموزش زبان انگلیسی ILETSمرکز آیلتس ادیب کرج1394
26کارگاه بین المللی خشکسالی مجری پروژه مدیریت خشکسالی اروپاپروفسور فن لنن از دانشگاه واگنینگن هلند و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران1394
27کارگاه آموزش نرم افزار MATLABدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر خالد احمد عالی هیئت علمی دانشگاه تهران1393
28کارگاه آموزش نرم افزار آماری SPSSدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران1393
29مقابله با تنش‌های خشکی از طریق ذخیره رطوبت در پروفیل خاکمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان1389
30درس‌های اخلاقی از نهج البلاغهمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان1389
31دوره آموزشی GPSمعاونت آموزش جهاد دانشگاهی واحد کردستان1390
32آموزش زبان انگلیسی (دوره ILETS)مرکز زبان جهاد دانشگاهی1390
33چهارمین کنفرانس بین المللی GIANدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران1393
34توانمند سازی و مهارت‏های زندگی ویژه نمایندگان سازمان‏های مردم نهادمرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری استانداری کردستان1389
35مدیریت سیل در منشاء، راهکاری علمی_اقتصادیاتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
36روخوانی و روانخوانی قرآن کریمبنیاد نخبگان البرز و دانشگاه خوارزمی1399
37اصول حسابداریپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
38بازاریابی و مدیریت فروشپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
39مدیریت کسب و کارپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
40روابط انسانی (منابع انسانی)پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
41توسعه محصول جدیدپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
42طرح کسب و کار و شیوه‏های تامین مالیپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1398
43Nano material and agricaltural productsانجمن علمی دانشجویی طراعت و اصلاح نباتات1399
44مراکز رشد و شتابدهنده ‏های کسب و کارپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1398
45مدیریت کاشت و داشت گیاه دارویی گل محمدیکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)1399
46دوره رایتینگ آیلتسبنیاد نخبگان استان خوزستان1399
47طراحی کمپین تبلیغاتیبنیاد ملی نخبگان استان کردستان1399
48تولید نهالکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)1399
49بیماری‏های ملکه زنبورعسلکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)1399
50پرورش ملکه زنبورعسلکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)1399
51تغذیه، محلول پاشی، سم پاشی پائیزه و تقویت درختان در برابر سرمازدگی زمستانه و بهارهکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)1399
52راه اندازی کسب و کارهای مناسب دوره کرونا و پسا کرونابنیاد نخبگان استان خوزستان1399
53تولید عرقیات گیاهیکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
54آشنایی با کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزیکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
55شناسایی فرصت‏های کسب وکار و کارآفرینیبنیاد نخبگان استان خوزستان1399
56آموزش زمستان گذرانی و تغذیه زنبور عسلکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
57تشخیص فرصت و توسعه ایدهپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
58آموزش بیماریهای زنبور عسل و راههای مقابله و درمانکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
59تحلیل محیط کسب و کارپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1399
60کارآفرینی در بستر فناوریپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران1398
61کاشت سیرکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
62تهیه ورمی کمپوستکانون بسیج مهندسین کشاورزي شهرستان طالقان با همکاري مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(1399
63مدیریت سبز براساس استاندارد ایزو 14000سازمان استاندارد کرج بنیاد ملی نخبگان استان کرج1398
64خلاقیت و نوآوری در محیط کار کد دوره آموزشی: 3010699سازمان فنی و حرفه‏ای استان البرز1398
65سنجش از دور و کار با تصاویر ماهواره‏ای با نرم‏افزار ERDAS IMAGINEانجمن علمی گروه خاکشناسی دانشگاه تهران1398
66کارآفرینی در بخش کشاورزیانجمن علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران1398

سایر موارد

ردیفعنوان
1آشنايي با سیستم عامل ‏ها: DOS مقدماتی WINDOWS پیشرفته LINUX متوسط
2---------------------------------------------------آشنايي با نرم‏ افزارهاي تخصصي------------------------------------------------
3 مجموعه نرم ‏افزارهاي تخصصی آفیس: Microsoft Office Excel 2019 پیشرفته Word 2019 پیشرفته Power Point 2019 پیشرفته Publisher 2019 متوسط Photo Shop متوسط
4 نرم‏ افزارهاي آماري: Mini Tab متوسط SPSS متوسط R متوسط MATLAB پیشرفته
5 نرم‏ افزارهاي هوا و اقليم ‏شناسي: Trend پیشرفته Wrplot پیشرفته Dip پیشرفته Climate پیشرفته XLSTAT متوسط SDSM پیشرفته Lars WG‌ پیشرفته
6 نرم ‏افزارهاي داده کاوی و هوش مصنوعی: MATLAB پیشرفته Neural Network پیشرفته ANN GenAlgoritm متوسط
7 نرم‏ افزارهاي تخصصي هيدرولوژي و منابع آب: MIKE-SHE پیشرفته MIKE-NAM پیشرفته MIKE11 پیشرفته HEC- HMS متوسط SWAT متوسط Hayfa متوسط Wetspa متوسط SMADA متوسط
8 نرم‏ افزارهاي مدل‏ های سطح زمین: (LSMs) (open source) VIC-3L پیشرفته VIC-R پیشرفته Route پیشرفته
9 نرم ‏افزارهاي اکوهیدرولوژیکی: (open source) RHESSYS متوسط DREAM متوسط CLM متوسط SWIM متوسط MAPSS متوسط
10 نرم ‏افزارهاي مدل‏سازی اکوسیستم: (open source) BIOME-BGC پیشرفته BIOME-BGC MUSO پیشرفته
11 نرم ‏افزارهاي تخصصي و کاربردي: GIS Arc MAP 10.5 پیشرفته Arc view پیشرفته Surfer متوسط Google earth پیشرفته Ilwis متوسط
12 نرم ‏افزارهاي تخصصي و کاربردي سنجش از دور: RS ENVI پیشرفته IDRISI متوسط ERDAS IMAGINE متوسط
13 نرم ‏افزارهای ارائه: PREZI پیشرفته Power Point 2019 پیشرفته
14----------------------------------------------------------آشنايي با زبان‏ های برنامه نویسی-------------------------------------------------------------------------------
15 MATLAB  R phyton
16------------------------------------------------------------------همکاری با سازمان‏ های بین المللی ------------------------------------------------------------------------
17 همکاری با آژانس همکاری‏ های بین المللی ژاپن (JICA) در مدل سازی یکپارچه منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه با مدل MIKE-SHE
18 همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در قرارداد مطالعه و طراحی طرح نجات دریاچه ارومیه
19---------------------------------------------------------مدیریت و سمت در شرکت ها و انجمن ها ---------------------------------------------------------
20 عضو و رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی خدماتی آرین گستر نیاوران
21 عضو و بازرس علی البدل شرکت تعاونی پارس بنیان آبخیز
22---------------------------------------------------------------------مصاحبه با خبرگزاری ‏ها و رسانه----------------------------------------------------------------
23 سیل و خشکسالی دو روی یک سکه، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا (ISNA)، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
24 فرونشست، مهمان ناخوانده دشت‌های قروه و دهگلان، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا (ISNA)، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
25---------------------------------------------------------------عضويت در کميته ‏هاي علمي و داوران------------------------------------------------------------
26 داور مجله علوم و مهندسي آبياري دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده مهندسي علوم آب
27 عضو کميته اجرايي کنفرانس بين المللي gian‌ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، 15 و 16 مهر 1393
28 عضو کميته علمي کنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشک، 3-5 ارديبهشت ماه 1392،‌ معاونت پژوهش جهاد دانشگاهي سنندج
29 عضو کميته اجرايي کنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشک، 3-5 ارديبهشت ماه 1392،‌ معاونت پژوهش جهاد دانشگاهي سنندج
30 عضو کميته اجرايي سومين همايش ملي آسيب ‏هاي پنهان، آذر ماه 1390،‌ معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي استان کردستان
31 عضو کميته علمي سومین کنفرانس ملي هيدرولوژي مناطق نيمه خشک، 3 و 4 ارديبهشت ماه 1398،‌ معاونت پژوهش جهاد دانشگاهي سنندج
32-----------------------------------------------عضويت در نهادها و انجمن‏ هاي علمی و فرهنگی---------------------------------------------------------------
33 عضو جمعيت همياران سلامت روان بهزيستي استان کردستان
34 عضو انجمن حمايت از زنان بهزيستي استان کردستان
35 عضو سازمان ملي جوانان استان کردستان
36 عضو کارگروه اتاق فکر استانداري و جهاد دانشگاهي استان کردستان
37 عضو گروه تخصصي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS)
38 عضو اصلي برگزارکنندگان نمايشگاه هفته پژوهش در سال 1390 و 1391
39 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
تاریخ ایجاد رزومه: 11 آبان 1398 - تعداد مشاهده 3636609 بار

نمودار سالانه مقالات گلاله غفاری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با گلاله غفاری

آدرس ایمیل: g_ghafari@ut.ac.ir
شماره تلفن: -
شماره همراه: -
کشور: ایران استان: تهران شهر: تهران
آدرس: -

به اشتراک گذاری صفحه گلاله غفاری

علایق شخصی

  • مدلسازی هیدرولوژیکی، اکوهیدرولوژیکی و اکوسیستم ها
  • مدیریت منابع آب در شرایط تغییر اقلیم
  • کاربردهای سنجش از دور و GIS در مدیریت منابع آب
  • روانشناسی، زنان، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
پشتیبانی