آقای دکتر علیرضا رهایی

Dr. Alireza Rahaee

استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176851)

48
10
84
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی