اثر صلبیت تیر میانی و تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوارهای برشی با هسته فولادی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,906

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_115

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از انواع رایج سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیوارهای برشی با هسته فولادی است که مزیت عمده این نوع دیوارها قابلیت شکل پ ذیری ناشی از کمانش در ورق فولادی دیوار میباشد . دو را ه حل کلی برای استفاده از این قابلیت وجود دارد که یکی استفاده از سخت کننده های فلزی و دیگری بهره گرفتن از پوشش بتنی است که از طریق برشگیرها به ورق فولادی متصل شده است که نوع دوم به دیوار برشی مرکب (کامپوزیت ) معروف می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی تأثیر صلبیت تیر میانی در دیوارهای برشی فولادی، اثر تغییرات ضخامت پوشش بتنی در دیوار های مرکب نیز مطالعه گردیده است . بدین منظ ور مدلهای مختلفی از این دیوارها به روش اجزاء محدود تحلیل شده است که بر اساس نتایج حاصله ، رفتار دیوار برشی فولادی تقویت شده مستقل از صلبیت تیرهای میانی بوده و لی در دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده، افزایش صلبیت تی رهای میانی باعث یکنواختی بهتر توزیع تنش در ورق فولادی می گردد . همچنین مقاومت برشی دیوار برشی مرکب نسبت مستقیم با ضخامت پوشش بتنی دارد. بدین منظور با ارائه نمودارهایی ضمن ارائه نتایج ، حداقل ضخامت مناسب پوشش بتنی نیز پیشنهاد شده است.

نویسندگان

علیرضا رهایی

دانشیار گروه مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرزاد حاتمی

دانشجوی دکترای تخصصی سازه

محمدرضا سلیمی

کارشناس ارشد زلزله