مدلسازی رفتار بتن در ستونهای تقویت شده با پوششهای FRP

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,999

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_142

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

تقویت اعضای بتن آرمنه با استفاده از پوششهای کامپوزیتی FRP در سالهای اخیر بسیار متداول شده است. بدون شک تقویت ستونهای موجود با این روش به دلیل ایجاد فشار جانبی و پدید آمدن شرایط محصورشدگی در بتن، باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری ستون می شود. به عبارت دیگر وجود محصور شدگی باعث تغییر رفتار تنش و کرنش بتن می شود. در این مقاله، به بررسی مدلهای رفتاری موجود برای بتن محصور شده در حالتهای اکتیو و پاسیو پرداخته شده است. در حالت پاسیو مدلهای رفتاری به دو دسته محصورشدگی با فولاد و FRP تقسیم بندی شده است. پاره ای از محققان از مدلهای محصورشدگی با فولاد برای FRP استفاده نموده اند ولی بررسی ها نشان می دهد که بعضی از مدلهای مذکور برای حالت محصورشدگی با FRP ممکن است محافظه کارانه نباشد. مطالعات نشان می دهد که در مدل رفتاری برای حالت محصورشدگی با FRPباید تاثیر مکانیزم محصورشدگی روی تمایل به انبساط هسته بتنی در نظر گرفته شود. بر اساس این مطالعه یک مدل دوخطی با ناحیه انتقالی غیر خطی می تواند مدل مناسبی برای محصورشدگی با FRP باشد.

نویسندگان

علیرضا رهایی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر