مقایسه روش مقیاس سازی شتابنگاشت ها در آیین نامه های 2800 ایران و UBC

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,211

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_129

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

از آنجاکه برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی نیاز به مقیاس سازی شتابنگاشت های موجود می باشد. در این تحقیق مطالعه بر روی یک نمونه واقعی (پل بتن مسلح پل پارک پردیسان، بزرگراه یادگار امام تهران) انجام شده است. بهمین منظور از شتابنگاشت های (افقی و قائم) سه زلزله طبس، نورثریج و کوبه استفاده شده است. در این تحقیق، بر روی پل مورد نظر تحلیل مودال انجام شده است. ضرایب مقیاس برای هر شتابنگاشت با استفاده از روش های آیین نامه های 2800 ایران و UBC محاسبه شده است. سپس ضرایب مقیاس حاصل از دو آیین نامه برای هر شتابنگاشت مورد مقایسه قرار گرفته ان. در انتها نیز نتایج و پیشنهادهایی برای بهبود روش مقیاس سازی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا رهایی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی آروزمندی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله