آقای دکتر امیررضا شاهانی

Dr. Amir Reza Shahani

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176349)

44
2
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی