آقای میثم خسروی

Meysam Khosravi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181482)

2
7
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی