آقای دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان

Dr. Seyed Mohamadhadi Sobhaniyan

استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307093)

7
18
165
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی