بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۶۲ . طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1165468
تاریخ درج در سایت: 19 اسفند 1399
دسته بندی علمی: اقتصاد اجتماعی
مشاهده: 208
تعداد صفحات: 35
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

۱. اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برابر با ۷۰۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (۶۶۹
هزار میلیارد ریال) حدود ۲ / ۵ درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی ۵ / ۱۴ درصد است. ۲ . سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۲ / ۵۰ ، ۳ / ۱۸ و ۵ / ۳۱ درصد است که این سهم ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲ / ۴ ، ۳ / ۰ و ۵ / ۴ - واحد درصد تغییر کرده است. ۳ . براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، اعتبارات طرح های عمرانی ملی حدود ۳۵۳ هزار میلیارد ریال است که برای حدود ۲۵۶۶ طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد حدود ۱۹۱۶ طرح به عنوان طرح های ملی و حدود ۶۵۰ طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. همانگونه که در جدول ۱ مشاهده می شود، ۹۱ طرح از طرح های ملی و ۲۴ طرح از طرح های ملی با ویژگی استانی، برای مشارکت  عمومی- خصوصی موضوع تبصره «۱۹» انتخاب شده اند (درمجموع ۱۱۵ طرح). 

کلیدواژه ها:

طرحهای تملک دارایی های سرمایهای. مشارکت عمومی- خصوصی