آقای دکتر سهراب دل انگیزان

Dr. Sohrab Delangizan

دانشیار دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368135)

70
61
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی