آقای دکتر کیومرث سهیلی

Dr. Kiomars Sohaili

استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (396655)

83
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی