پایش علمی در استان کرمانشاه

73کنفرانس12ژورنال
23,100سند علمی
24مرکز علمی
149نشست474پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان کرمانشاه
ارزیابی صحت نقشه کاربری اراضی به دو روش سنجش از دور و تفسیر چشمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف کسیلیان)تحلیل سوال های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتولنقش تفکر خلاق، تفکر تحلیلی و تفکر انتقادی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطهاثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاهنقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در معلمانفناوری هوش مصنوعی در خاورمیانه و پیامدهای آنبر توسعه پایداربررسی نقش تلفن همراه در جنبشهای اجتماعیخاورمیانهمدل علی صمیمیت زن و شوهری بر اساس سبک های دلبستگی، خود شفقت ورزی و ذهن آگاهی در روابط عاشقانه زوج هاتوسعه یادگیری سیار با استفاده از امکانات شبکه های مجازیاثر روش تجویز مکمل سلنیوم و ویتامین ای در اواخر آبستنی بر غلظت سلنیوم در میش ها و بره های حاصل از آنهاتاثیر عصاره اتانولی شیرین بیان بر فراسنجه های خونی بره های پرواریمطالعه ی جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر فراسنجه های هیستومورفومتری روده کوچک بره های پرواریاثرات عصاره گیاه دارویی اکالیبتوس بر روی کاهش مرگ و میر در بزغاله های نژاد مورسیانو گرانادیناتبیین عوامل زیست محیطی موثر بر پایداری اقامتگاههای بومگردی قطب گردشگری کنگاوربررسی جایگاه شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در استانهای ایران و عوامل اقتصاد کلان موثر بر آن: رویکرد ترکیبی منطق فازی و داده های تابلوییکارآفرینی سبز در کشاورزی: موانع وراهکارها
کنفرانس های استان کرمانشاه
شهرداری های استان کرمانشاه
مراکز علمی استان کرمانشاه
نشست های استان کرمانشاه