آقای فرشید نمامیان

Farshid Namamian

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177568)

112
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی